Strona główna>Informacje>Termomodernizacja

Termomodernizacja

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów zastąpiła funkcjonującą 10 lat Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z roku 1998. Znowelizowana Ustawa uzupełniła wcześniej funkcjonujący system wspierania finansowego przedsięwzięć termomodernizacyjnych o możliwość pozyskania wsparcia finansowego również dla przedsięwzięć remontowych. Funduszami przeznaczonymi na wypłatę premii zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest dysponentem Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Obecnie obowiązujący akt prawny został zmieniony przez Ustawę z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Aktualna wersja jednolitego tekstu Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów znajduje się w tym miejscu.

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio:

  • premią termomodernizacyjną,
  • premią remontową,
  • premią kompensacyjną,

stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.