Strona główna>O NAPE>Współpraca

Współpraca

NAPE S.A. współpracuje z:

  • Fundacją Poszanowania Energii
  • Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych
  • Politechniką Warszawską
  • regionalnymi agencjami poszanowania energii
  • organami rządowymi i samorządowymi
  • organizacjami pozarządowymi
  • bankami finansującymi inwestycje energooszczędne i odnawialne źródła energii
  • oraz wieloma partnerami zagranicznymi.

Jest również członkiem-założycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE Polska.