Strona główna>Oferta>Audyty i świadectwa budynków>Wykonywanie charakterystyki środowiskowej budynku - ocena ilościowa

Wykonywanie charakterystyki środowiskowej budynku - ocena ilościowa

Cel

 • Ocena wpływu budynku na środowisko w fazie jego eksploatacji.
 • Zwiększenie świadomości użytkowników/właścicieli/zarządców w zakresie jakości środowiskowej ich budynku.

Ocena ilościowa charakterystyki środowiskowej budynku jest alternatywą dla skomplikowanych metod oceny środowiskowej typu LEED czy BREEAM.

Zakres

 • Określenie wskaźników charakteryzujących wpływ ocenianego budynku na środowisko
 • Wyznaczenie wartości referencyjnych
 • Opracowanie świadectwa charakterystyki środowiskowej budynku w fazie eksploatacji

Metodyka

Do wyznaczenia charakterystyki środowiskowej budynku w fazie eksploatacji służy nowa metoda oceny NE-STEP. Została ona stworzona w ramach współpracy wykonawców projektu STEP Politechniki Warszawskiej oraz NOWY EKSPERT Fundacji Poszanowania Energii. Metoda ta bazuje na doświadczeniach i analizie prac projektu STEP dotyczących wpływu budynków na środowisko. Ocena wykonywana jest przy użyciu stworzonego w tym celu programu, a jej wynikiem jest charakterystyka środowiskowa budynku. Jakość środowiskową budynku w fazie eksploatacji ocenia się na podstawie pięciu parametrów:

 • zużycia ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • kosztu emisji zanieczyszczeń,
 • zużycia wody,
 • wytworzenia odpadów komunalnych,
 • mocy zainstalowanego oświetlenia.

Wartości te porównuje się z wartościami referencyjnymi określonymi dla budynku o takim samym kształcie i przeznaczeniu, ale spełniającym wymagania odnośnie do zużycia energii, dla którego zużycie mediów jest na poziomie przeciętnym. Określenie wartości przeciętnych uzależnione jest od lokalizacji obiektu (np. małe miasta lub duże miasta) oraz od przeznaczenia budynku (np. budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej).

Analiza obejmuje następujące etapy:

 • określenie podstawowych danych o budynku (kubatura, powierzchnia ogrzewana, liczba użytkowników),
 • określenie zużycia ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • określenie źródła ciepła w budynku,
 • określenie rocznego zużycia wody w budynku,
 • określenie rocznej produkcji odpadów komunalnych,
 • inwentaryzacja oświetlenia w celu wyznaczenia mocy zainstalowanej,
 • porównanie wartości parametrów z wartościami referencyjnymi,
 • wygenerowanie świadectwa charakterystyki środowiskowej budynku.

Referencje

Budynki szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum, biblioteki, przychodni lekarskiej i urzędu gminy w Zabłudowie, Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Szkoła Podstawowa w Białostoczku

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z klientami

Jerzy Kwiatkowski

e-mail: jkwiatkowski@nape.pl

tel. 22 505-47-41