Strona główna>Oferta>Audyty i świadectwa budynków>Wykonywanie charakterystyki środowiskowej budynku - ocena jakościowa

Wykonywanie charakterystyki środowiskowej budynku - ocena jakościowa

Cel

  • Ocena wpływu budynku na środowisko w całym cyklu jego istnienia lub też w poszczególnych fazach.
  • Zwiększenie świadomości użytkowników/właścicieli/zarządców w zakresie jakości środowiskowej ich budynku.

Ocena jakościowa charakterystyki środowiskowej budynku może być alternatywą dla skomplikowanych metod oceny środowiskowej niedostosowanych do polskich warunków.

Zakres

  • Określenie zakresu oceny (cały cykl życia, jedna lub kilka z poszczególnych faz: budowa, eksploatacja, modernizacja, rozbiórka).
  • Opis charakterystycznych cech ocenianego budynku.
  • Ewaluacja poszczególnych kryteriów opisujących jakość środowiskową budynku.
  • Zestawienie wyników oceny.
  • Opracowanie raportu jakościowej oceny środowiskowej budynku.

Metodyka

Do wyznaczenia charakterystyki środowiskowej budynku w całym cyklu istnienia budynku służy nowa metoda oceny E-STEP. Została ona stworzona w ramach projektu STEP Politechniki Warszawskiej. Metoda ta bazuje na doświadczeniach i analizie prac projektu STEP dotyczących wpływu budynków na środowisko, a jej zakres na odpowiednich normach europejskich. Zaproponowane w metodzie obliczenia LCA są uproszczeniem międzynarodowej metody SBTool. Ocena wykonywana jest przy użyciu stworzonego w tym celu programu, którego wynikiem jest charakterystyka środowiskowa budynku.

Ocena jakościowa budynku jest subiektywną oceną kryteriów mających wpływ na jakość środowiskową budynku. Ewaluacja wykonywana jest dla pięciu głównych działów: relacje ze środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym, oddziaływania i aspekty środowiskowe bazujące na analizie LCA oraz analiza ekonomiczna. W każdym dziale zawartych jest kilka kryteriów, którym przyznawane są noty. Określają one, czy dane kryterium spełnia aktualne wymagania, czy rażąco zaniedbano jakieś kryterium, czy też zastosowano elementy proekologiczne.

W metodzie wykorzystuje się także analizę LCA, dla której określa się ilości materiałów zużytych do wybudowania/modernizacji obiektu i na tej podstawie oddziaływania środowiskowe związane z energią wbudowaną w oceniany obiekt.

Referencje

Budynki szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum, biblioteki, przychodni lekarskiej i urzędu gminy w Zabłudowie, Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Szkoła Podstawowa w Białostoczku.

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z klientami

Jerzy Kwiatkowski

e-mail: jkwiatkowski@nape.pl

tel. 22 505-47-41