Informacje dla akcjonariuszy Narodowej
Agencji Poszanowania Energii S.A.

Adres siedziby: ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
KRS: 0000186140
NIP: 526-00-40-341
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału akcyjnego: 501 000,00 zł

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. za rok 2022

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. za rok 2021

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. za rok 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. za rok 2019

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. za rok 2018