Zarząd

Andrzej Wiszniewski
Prezes zarządu

Andrzej Rajkiewicz
Wiceprezes zarządu

Wiesław Sarosiek
Członek zarządu

Marek Amrozy
Prokurent

Jerzy Kwiatkowski
Prokurent

Audytorzy

Paweł Kędzierski

Anna Kowalczyk

Dorota Kowalska

Janusz Łaszczych

Maciej Mijakowski

Analizy energetyczne

Adrian Chmielewski

Olaf Dybiński

Łukasz Hada

Anna Komerska

Tomasz Kułakowski

Adrian Trząski

Beata Wasiołkowska

Projekty
międzynarodowe

Administracja
i projekty

Zrównoważony
rozwój

Instytut Budynków Pasywnych

Katarzyna Rajkiewicz

Alicja Michnowicz

Szymon Firląg

Księgowość

Jadwiga Dudzik

Dorota Florczak

Anna Kropiewnicka