Audyty energetyczne

Ponad 3000 wykonanych audytów, w tym ponad 50 budynków z OZE

Partner Climate-KIC

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Termowizja budynków

www.ManagEnergy.net

Aktualności
środa, 17 kwietnia 2019

Pojawił się polski raport „Building Market Briefs”, będący kolejnym z serii raportem zawierającym skondensowane informacje na temat krajowych uwarunkowań sektora budowlanego i wskaźniki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy krajami. Raporty dostarczają porównywalnych danych w skali europejskiej, skondensowany wgląd w sektor budowlany, ukazują potencjał rynkowy z wielu perspektyw: ekspertów, modeli rynkowych i danych statystycznych, identyfikują bariery oraz czynniki wspierające wdrażanie niskoemisyjnych technologii i rozwiązań. Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi publikacjami, a szczególnie z polską wersją.

czwartek, 11 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że  III nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpoczął się 18 marca 2019 roku. Nabór będzie miał charakter ciągły i będzie trwał do momentu wyczerpania środków.

sobota, 16 marca 2019

Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji: “Coalition for Higher Ambition”, w skład której wchodzą przedsiębiorstwa, grupy inwestorów, władze lokalne i regionalne oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego, w tym również Narodowa Agencja Poszanowania Energii, wzywa Unię Europejską do przyspieszenia działań na rzecz klimatu.

środa, 27 lutego 2019

 

Zbliża się termin (3 kwietnia 2019 r.) XIX Forum Termomodernizacja, dorocznego spotkania członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jest to przede wszystkim okazja do osobistych kontaktów i możliwość zapoznania się z najnowszymi informacjami z zakresu poszanowania energii. Wydarzenie to tradycyjnie gromadzi audytorów, projektantów, przedstawicieli wyższych uczelni technicznych oraz innych specjalistów z obszaru efektywności energetycznej. Temat przewodni najbliższej edycji Forum to: „Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa”.

poniedziałek, 18 lutego 2019

Mamy przyjemność poinformować o spotkaniu organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej - Pożyczka Termomodernizacyjna". Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2019 r. od godz. 10:30 w Centrum Obsługi Przedsiębiorców przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

wtorek, 12 lutego 2019

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” serdecznie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się 1-2 kwietnia br. na Politechnice Rzeszowskiej.

piątek, 01 lutego 2019

“Społeczeństwo, gospodarka, energetyka”, to hasło Konferencji Energetycznej EuroPOWER, które już od 29 edycji wskazuje kierunek, w jakim będzie prowadzone te najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. W tym roku te słowa wydają się mieć jeszcze większe znaczenie, ze względu na obecność tych zagadnień podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Z racji tego, tych tematów nie może zabraknąć podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się 24-25 kwietnia 2019 r. w The Westin Warsaw Hotel.

środa, 30 stycznia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z energetycznym przeglądem prasy za rok 2018, który jest prowadzony przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A., w cyklu cotygodniowym, od 2016 roku. Wszystkie informacje można znaleźć w zakładce „przegląd prasy”. Jak co roku, zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie. W niniejszym zestawieniu przedstawiamy wybrane informacje związane z działaniem NFOŚiGW w 2018, zmiany prawne w dziedzinie energetyki, wydarzenia z sektora odnawialnych źródeł energii, środowiska, a także z pozostałych, jak sektor węglowy, ropy naftowej, gazu ziemnego, energetyki jądrowej.

środa, 30 stycznia 2019

Za nami "Smart Communications & Technology Forum", będące cyklicznym wydarzeniem, którego tematyka związana jest z ogólnie pojętą tematyką inteligentnych sieci oraz opomiarowaniem (AMI). Organizatorem wydarzenia było CBE Polska.

Na wydarzeniu zebrano ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, w tym z Polski, Austrii, Litwy, Czech, Finlandii, Hiszpanii. Paneliści przygotowali prezentacje związane zarówno z zagadnieniami prawnymi, jak i technicznymi. Przedstawiono różne „Case study”, przykładowych działań, które zostały wdrożone w poszczególnych krajach, przeanalizowane i z których można wyciągnąć wnioski. W zależności od modelu działania rynku, uwarunkowań prawnych, społecznych, technicznych wynikają konkretne doświadczenia, które zostały omówione podczas Forum.

czwartek, 24 stycznia 2019

Dnia 9 stycznia w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone tematowi: Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – pożyczka unijna na efektywność energetyczną. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o zasadach ubiegania się o środki na termomodernizację, zastosowanie odnawialnych źródeł energii czy wymianę źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele funduszu pożyczkowego oraz wnioskodawcy, którzy uzyskali już wsparcie.