Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

Ponad 3000 wykonanych audytów, w tym ponad 50 budynków z OZE

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Termowizja budynków

Termowizja budynków

www.ManagEnergy.net

www.ManagEnergy.net

Aktualności
poniedziałek, 30 lipca 2018

W dniach 27-28.09.2018 w Hotelu St. Bruno ul. Św. Brunona 1 w Giżycku się VI Podlaska Konferencja Ciepłownicza. Wydarzenie jest organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku i Enea Ciepło sp. z o.o. pod patronatem Politechniki Białostockiej oraz Izby Gospodarczej.

poniedziałek, 23 lipca 2018

“Społeczeństwo, energetyka, gospodarka”, to główne hasło Konferencji Energetycznej EuroPOWER, której XXVIII edycja odbędzie się 24-25 października 2018 r., w Hotelu Westin w Warszawie. W myśl hasła promującego wydarzenie, podczas jesiennej edycji spotkania na pierwszym miejscu zostanie postawiony konsument, któremu powinna służyć cała gospodarka. Energetyka nie istnieje w oderwaniu od klientów i jej zadaniem jest dostarczać energię elektryczną w atrakcyjnej cenie. Wszelkie regulacje, wejście rynku mocy, zwiększają koszta, obniżając konkurencyjność naszej gospodarki na rynku zagranicznym. Polska energetyka z całą pewnością ma jednak potencjał, aby iść ramię w ramię z wiodącymi firmami z innych krajów takimi jak Niemcy, Włochy czy Chiny. To co wyróżnia najlepszych to wdrożenie nowoczesnych technologii. A czym innym jest innowacyjność, niż wiedza teoretyczna w połączeniu z postawami ... ludzi.

piątek, 29 czerwca 2018

W dniu 27 czerwca w Warszawie w Hotelu Novotel odbył się III Okrągły Stół Energetyczny. Kluczowymi tematami OSE 2018 były przyszłość rynku energii, wsparcie sektora energetycznego, rola odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, mobilność a odnawialne źródła energii, potencjał morskiej energetyki wiatrowej oraz efektywna realizacja polskiego programu energetyki jądrowej.

czwartek, 28 czerwca 2018

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest w końcowej fazie przygotowań. Aktualnie oczekujemy poprawek, które powinny odnieść się do wniosków wypracowanych podczas konsultacji społecznych. Według ME ustawa zostanie przyjęta w III lub IV kwartale tego roku. W związku z powyższym zespół CBE Polska organizuje szóstą edycję autorskiego Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, które odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku w Warszawie.

wtorek, 19 czerwca 2018

Polska nie dysponuje dużymi zasobami wody nadającej się do picia, są one jednymi z najniższych w Europie i porównywalne z zasobami Egiptu (!) - szacuje się że od 2050 roku mogą się zacząć nasze problemy z dostępem do niej.

Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt Eko-lokator i planowane w jego ramach warsztaty oraz debaty on-line. Warsztat pt. "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym", który odbędzie się 28 czerwca 2018r w Warszawie, ma służyć zbudowaniu platformy życia budynku, która zrzeszać będzie samorządy, deweloperów i zarządców w celu wypracowania wspólnych narzędzi do komunikowania się z mieszkańcami oraz potencjalnymi nabywcami nowych mieszkań. Warsztat służyć ma zdobyciu wiedzy na temat dostępnych najnowszych metod oszczędzania, zbierania i ponownego wykorzystania wody, a także źródeł finansowania i aspektów technologicznych instalowania nowych technologii w tych budynkach. Wydarzenie służyć będzie nie tylko wiedzą merytoryczną, ale będzie to miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

czwartek, 14 czerwca 2018

2018 - Day 3 - Shaping an integrated market with hot findings and cool solutions

Dnia 7 czerwca 2018 roku w Brukseli miała miejsce sesja pt. „Shaping an integrated market with hot findings and cool solutions”. Wydarzenie, współorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Katolicki Uniwersytet Leuven i Uniwersytet w Aalborgu, odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week) (4-8 czerwca). Sesja była poświęcona przede wszystkim możliwościom oszczędności energii w budownictwie przy wykorzystaniu głębokiej termomodernizacji na przykładzie innowacyjnych projektów europejskich.

wtorek, 12 czerwca 2018

Dziś wyjątkowe zgromadzenie przedsiębiorstw, grup inwestorów, władz lokalnych i regionalnych oraz grup społeczeństwa obywatelskiego, które razem tworzą koalicję “Coalition for Higher Ambition”, wzywaja przywódców UE do przyspieszenia przejścia na Europę o zerowej emisji dwutlenku węgla, a tym samym ograniczenia wpływu na klimat i pozwalają na poprawę zdrowia publicznego, większą konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzrost liczby dobrej jakości miejsc pracy.

poniedziałek, 11 czerwca 2018

Narodowa Agencja Poszanowania Energii w ramach konsorcjum „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Wyszehradu poprzez lepszą efektywność energetyczną budynków" współorganizuje Warsztat „Buildings for the Visegard Future”, który odbędzie się podczas Europejskiego Forum Efektywności Energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej ( C4E Forum - http://www.c4eforum.net/ ).

Warsztat “Buildings for the Visegard Future”, odbędzie się drugiego dnia Forum tj. 14 czerwca. Podczas spotkania przedstawione zostanie studium porównawcze ( dostępne w wersji angielskiej tutaj) wykonane przez ekspertów V4.

poniedziałek, 11 czerwca 2018

W dniach 11-13 października 2018 r. w EXPO XXI Warszawa odbędą się dwa wydarzenia targowe - TermoEXPO Targi Ekologicznego Ogrzewania i Termomodernizacji oraz RE-energy Targi Energii Odnawialnej. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Czyste powietrze: walka ze smogiem i niską emisją”. TermoEXPO i RE-energy zgromadzą profesjonalistów z całej branży.

poniedziałek, 11 czerwca 2018

27 czerwca w Warszawie w Hotelu Novotel, ul. Marszałkowska 94/98 odbędzie już III Okrągły Stół Energetyczny. Kluczowymi tematami Okrągłego Stołu Energetycznego 2018 będą:

  • przyszłość rynku energii;
  • wsparcie sektora energetycznego;
  • rola odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym;
  • mobilność a odnawialne źródła energii;
  • potencjał morskiej energetyki wiatrowej;
  • efektywna realizacja polskiego programu energetyki jądrowej.