Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

Ponad 3000 wykonanych audytów, w tym ponad 50 budynków z OZE

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Termowizja budynków

Termowizja budynków

www.ManagEnergy.net

www.ManagEnergy.net

Aktualności
wtorek, 19 czerwca 2018

Polska nie dysponuje dużymi zasobami wody nadającej się do picia, są one jednymi z najniższych w Europie i porównywalne z zasobami Egiptu (!) - szacuje się że od 2050 roku mogą się zacząć nasze problemy z dostępem do niej.

Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt Eko-lokator i planowane w jego ramach warsztaty oraz debaty on-line. Warsztat pt. "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym", który odbędzie się 28 czerwca 2018r w Warszawie, ma służyć zbudowaniu platformy życia budynku, która zrzeszać będzie samorządy, deweloperów i zarządców w celu wypracowania wspólnych narzędzi do komunikowania się z mieszkańcami oraz potencjalnymi nabywcami nowych mieszkań. Warsztat służyć ma zdobyciu wiedzy na temat dostępnych najnowszych metod oszczędzania, zbierania i ponownego wykorzystania wody, a także źródeł finansowania i aspektów technologicznych instalowania nowych technologii w tych budynkach. Wydarzenie służyć będzie nie tylko wiedzą merytoryczną, ale będzie to miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

czwartek, 14 czerwca 2018

2018 - Day 3 - Shaping an integrated market with hot findings and cool solutions

Dnia 7 czerwca 2018 roku w Brukseli miała miejsce sesja pt. „Shaping an integrated market with hot findings and cool solutions”. Wydarzenie, współorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Katolicki Uniwersytet Leuven i Uniwersytet w Aalborgu, odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week) (4-8 czerwca). Sesja była poświęcona przede wszystkim możliwościom oszczędności energii w budownictwie przy wykorzystaniu głębokiej termomodernizacji na przykładzie innowacyjnych projektów europejskich.

wtorek, 12 czerwca 2018

Dziś wyjątkowe zgromadzenie przedsiębiorstw, grup inwestorów, władz lokalnych i regionalnych oraz grup społeczeństwa obywatelskiego, które razem tworzą koalicję “Coalition for Higher Ambition”, wzywaja przywódców UE do przyspieszenia przejścia na Europę o zerowej emisji dwutlenku węgla, a tym samym ograniczenia wpływu na klimat i pozwalają na poprawę zdrowia publicznego, większą konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzrost liczby dobrej jakości miejsc pracy.

poniedziałek, 11 czerwca 2018

Narodowa Agencja Poszanowania Energii w ramach konsorcjum „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Wyszehradu poprzez lepszą efektywność energetyczną budynków" współorganizuje Warsztat „Buildings for the Visegard Future”, który odbędzie się podczas Europejskiego Forum Efektywności Energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej ( C4E Forum - http://www.c4eforum.net/ ).

Warsztat “Buildings for the Visegard Future”, odbędzie się drugiego dnia Forum tj. 14 czerwca. Podczas spotkania przedstawione zostanie studium porównawcze ( dostępne w wersji angielskiej tutaj) wykonane przez ekspertów V4.

poniedziałek, 11 czerwca 2018

W dniach 11-13 października 2018 r. w EXPO XXI Warszawa odbędą się dwa wydarzenia targowe - TermoEXPO Targi Ekologicznego Ogrzewania i Termomodernizacji oraz RE-energy Targi Energii Odnawialnej. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Czyste powietrze: walka ze smogiem i niską emisją”. TermoEXPO i RE-energy zgromadzą profesjonalistów z całej branży.

poniedziałek, 11 czerwca 2018

27 czerwca w Warszawie w Hotelu Novotel, ul. Marszałkowska 94/98 odbędzie już III Okrągły Stół Energetyczny. Kluczowymi tematami Okrągłego Stołu Energetycznego 2018 będą:

  • przyszłość rynku energii;
  • wsparcie sektora energetycznego;
  • rola odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym;
  • mobilność a odnawialne źródła energii;
  • potencjał morskiej energetyki wiatrowej;
  • efektywna realizacja polskiego programu energetyki jądrowej.
piątek, 25 maja 2018

Dnia 15 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie pt. "Okrągły stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w Polsce". Wydarzenie było organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz UN Environmental Finance Initiative (UNEP FI).

 

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się XVIII Forum Termomodernizacja 2018, którego hasłem przewodnim było: „Termomodernizacja w walce ze smogiem”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Patronat honorowy objęły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie, składające się z trzech sesji, zostało zainaugurowane przez Dariusza Heima, prezesa ZAE, który powitał gości oraz przeczytał list Piotra Woźnego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.

wtorek, 03 kwietnia 2018

W dniu 21 marca odbyła się debata pt. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym" w ramach projektu Eko-lokator. Zapraszamy do zapoznania się z jej nagraniem on-line.

środa, 21 marca 2018

 

Ogólnopolski Kongres „SMART CITY - założenia i perspektywy” – jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Celem wydarzenia jest budowa płaszczyzny współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie „SMART CITY” między przedsiębiorcami, a władzami samorządowymi oraz biznesem.