Audyty i świadectwa

1. Świadectwa charakterystyki energetycznej

Oferujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowców, centrów handlowych, budynków przemysłowych.

więcej informacji

2. Przegląd energetyczny budynków

Identyfikacja i diagnostyka elementów budynku odpowiedzialnych za jego efektywność energetyczną oraz określenie aktualnego poziomu zużycia energii.

więcej informacji

3. Audyt źródeł i sieci

Audyt energetyczny lokalnych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, niezbędny przy tworzeniu planów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz studiów wykonalności.

więcej informacji

Rys.: Analiza jakości środowiska wewnętrznego. 

Oceny funkcjonowania

1. Weryfikacja mocy zamówionej

Wyznaczenie szczytowej mocy grzewczej, zapotrzebowania na ciepło oraz weryfikacja mocy zamówionej.

więcej informacji

2. Termowizja

Ocena jakości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku z użyciem kamery termowizyjnej

więcej informacji

3. Wentylacja i klimatyzacja

Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji, intensywności wymiany powietrza i procesów uzdatniania powietrza w budynku oraz jakości środowiska wewnętrznego.

więcej informacji

4. Test szczelności

Określenie przepuszczalności powietrznej budynku przy użyciu metody drzwi nawiewnych Blower Door.

więcej informacji

5. Oświetlenie

Ocena możliwości modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynku – audyt oświetlenia budynku.

więcej informacji

Analizy przedinwestycyjne

1. Analizy do certyfikacji środowiskowej

Analizy w systemach certyfikacji BREEAM, LEED, HQE, Minergie, WELL wspierają proces projektowania budynku o ponadstandardowej jakości energetycznej, środowiskowej oraz wizualnej.

więcej informacji

2. Analizy energetyczne

Pozwalają na optymalne dobranie systemów dla budynku.

więcej informacji

3. Odnawialne źródła energii

Dobór systemów odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, pomoc przy znalezieniu wsparcia finansowego.

więcej informacji

4. Zacienienie i oświetlenie naturalne

Analiza dotycząca wpływu zacienienia fasad na zapotrzebowanie obiektu na energię, zalecenia utrzymania jakości środowiska wewnętrznego.

więcej informacji

5. Koszty ogrzewania

Określenie zasad rozliczania kosztów ogrzewania i zaopatrzenia w c.w.u. lokali w budynkach mieszkalno-usługowych i wielofunkcyjnych użyteczności publicznej.

więcej informacji

6. Zintegrowane projektowanie

Wsparcie inwestorów od etapu planowania inwestycji po wykonanie analizy energetycznej i ekonomicznej.

więcej informacji

7. Komfort cieplny

Analiza wskazuje niedoskonałości w obecnym systemie i proponuje działania zwiększające komfort użytkowania.

więcej informacji

8. Plany SECAP

Plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) są niezbędne
do prowadzenia przez gminy skoordynowanej gospodarki zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

więcej informacji

9. Zaopatrzenie w ciepło, en. elektryczną i gaz

Zbilansowanie wykorzystania energii w gminie, pokazanie rezerw tkwiących w racjonalizacji użytkowania energii przez najważniejszych odbiorców.

więcej informacji

Fot.: Instalacja fotowoltaiczna.