Wsparcie zintegrowanego projektowania budynków

Zintegrowane Projektowanie Energetyczne to nowy sposób projektowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię i dobrym klimacie wewnętrznym. Proces ten:

  • wymaga specjalnego planowania od samego początku inwestycji;
  • wymaga wysokich umiejętności (wiedzy na temat efektywności energetycznej i oddziaływania na środowisko) i dobrej komunikacji w zespole;
  • prowadzi do zaawansowanej integracji i współdziałania systemów budynku;
  • wykorzystuje nowoczesne narzędzia symulacyjne tam, gdzie mają one zastosowanie.

Zastosowanie projektowania zintegrowanego prowadzi do osiągnięcia niskiego zapotrzebowania na energię i obniżenia kosztów eksploatacyjnych przy bardzo niskim lub nawet zerowym dodatkowym nakładzie kapitałowym.

Oferujemy wsparcie dla inwestorów w opracowaniu projektu budynku o wyjątkowych właściwościach użytkowych, począwszy od etapu planowania inwestycji. Wykonujemy przedinwestycyjne analizy energetyczne i ekonomiczne tak, aby zaprojektowany budynek spełniał wszystkie wymagania inwestora, a nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne były jak najniższe. Nasze działania opierają się na strategii projektowania zgodnej z Piramidą Trias Energetica.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: projektowanie@nape.pl

Formularz kontaktowy

Wykres: We wczesnej fazie planowania możliwości wpływania na efektywność są największe, przy najniższych kosztach i najmniejszych trudnościach z tym związanych.

Rysunek: Piramida Trias Energetica.