Audyty i świadectwa

1. Białe certyfikaty

Przeprowadzamy przez proces pozyskania białego certyfikatu, rozliczamy się po uzyskaniu dofinansowania przez klienta.

więcej informacji

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt zgodny z normą PN-EN 16247. Wskazuje ekonomicznie uzasadnione działania prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przedsiębiorstwa.

więcej informacji

3. Audyt źródeł i sieci

Audyt energetyczny lokalnych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, niezbędny przy tworzeniu planów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz studiów wykonalności.

więcej informacji

4. ISO 50001

Wsparcie w procesie wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO 50001.

więcej informacji

5. Audyt budynków produkcyjnych i urządzeń

Zwymiarowanie oraz oszacowanie kosztów i efektów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków i urządzeń zakładu.

więcej informacji

Dofinansowanie

EKO-FIRMA z zyskiem

Program finansowania efektywności energetycznej budynków komercyjnych adresowany jest do firm spełniających kryteria MŚP wg. definicji Unijnej lub MIDCAP (o zatrudnieniu do 3000 osób) realizujących lub zainteresowanych realizacją inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.

Realne oszczędności w kosztach audytu, ekspertyzy – firma płaci jedynie 10% kosztu audytu

więcej informacji

Oceny funkcjonowania

1. Weryfikacja mocy zamówionej

Wyznaczenie szczytowej mocy grzewczej, zapotrzebowania na ciepło oraz weryfikacja mocy zamówionej.

więcej informacji

2. Termowizja

Ocena jakości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku z użyciem kamery termowizyjnej

więcej informacji

3. Wentylacja i klimatyzacja

Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji, intensywności wymiany powietrza i procesów uzdatniania powietrza w budynku oraz jakości środowiska wewnętrznego.

więcej informacji

4. Test szczelności

Określenie przepuszczalności powietrznej budynku przy użyciu metody drzwi nawiewnych Blower Door.

więcej informacji

5. Oświetlenie

Ocena możliwości modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynku – audyt oświetlenia budynku.

więcej informacji

Analizy przedinwestycyjne

1. Analizy energetyczne

Pozwalają na optymalne dobranie systemów dla budynku.

więcej informacji

2. Odnawialne źródła energii

Dobór systemów odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, pomoc przy znalezieniu wsparcia finansowego.

więcej informacji

3. Komfort cieplny

Analiza wskazuje niedoskonałości w obecnym systemie i proponuje działania zwiększające komfort użytkowania.

kontakt

4. Rekomendacje

Ocena efektywności dostępnych na rynku produktów.

więcej informacji

Efektywność energetyczna w MŚP

Filmy szkoleniowe i edukacyjne dotyczące poprawy efektywności energetycznej w MŚP