Ocena funkcjonowania wentylacji i klimatyzacji
oraz jakości środowiska wewnętrznego

 • 1
  Analizy

  Wymagań dla powietrza wewnętrznego i intensywności wentylacji

 • 2
  Pomiary

  Rejestracja wybranych parametrów powietrza

 • 3
  Obliczenia

  Określenie wymiany i procesów uzdatniania powietrza

 • 4
  Analiza ryzyka

  Analiza ryzyka i wrażliwości

Cel

Inwentaryzacja, ocena i analiza funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji, intensywności wymiany powietrza i procesów uzdatniania powietrza w budynku oraz ocena i analiza jakości środowiska wewnętrznego w budynku.

Zakres

 • Analiza wymagań dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego.
 • Analiza wymagań związanych z intensywnością wentylacji dla poszczególnych pomieszczeń wraz z  określeniem wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.
 • Pomiar i rejestracja wybranych parametrów powietrza w pomieszczeniach i punktach charakterystycznych centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych (między innymi: temperatury i wilgotności powietrza, stężenia dwutlenku węgla, natężenia przepływu, straty ciśnienia, turbulencji przepływu powietrza, natężenia oświetlenia, natężenia dźwięku).
 • Szacunkowe określenie wymiany powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.
 • Określenie ilościowe i jakościowe procesów uzdatniania powietrza wentylacyjnego.
 • Analiza wyników i porównanie z wartościami wymaganymi i/lub zalecanymi dla danego typu systemu.
 • Sprawdzenie ryzyka rozwoju grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych.

Metodyka

W budynku inwentaryzuje się system wentylacji i klimatyzacji. Następnie w punktach charakterystycznych budynku/pomieszczeń lub centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej przeprowadza się pomiar i rejestrację wybranych parametrów powietrza. Pomierzone oraz oszacowane na ich podstawie wielkości porównuje się z wartościami wymaganymi, zalecanymi lub referencyjnymi dla danego typu budynku i/lub sposobu użytkowania.

Referencje

Budynki Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Hotel Sheraton w Warszawie

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: nape@nape.pl

Formularz kontaktowy