Współpraca krajowa

Współpracujemy z Fundacją Poszanowania Energii, Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, Politechniką Warszawską, regionalnymi agencjami poszanowania energii, organami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, bankami finansującymi inwestycje energooszczędne i odnawialne źródła energii. Jesteśmy również członkiem-założycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE Polska.
Fundacja Poszanownia Energii

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Instytut Budynków Pasywnych

Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE Polska

Politechnika Warszawska

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii

Pomorskie Centrum Termomodernizacji

PROMAR

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Led Lighting Poland sp. z o.o.

Architecture and Integrated Design

Platforma EEB Polska

GRÜNE ENERGIE

EnMS Polska Sp. z o.o.

ISOQAR CEE Sp. z o.o.

Eko Prezent

Grupa innogy

Sankom Sp. z o.o.

Współpraca międzynarodowa

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. od lat realizuje projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną budynków, finansowaniem ich modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji w ramach międzynarodowych programów. Więcej informacji o realizowanych przez nas projektach znajduje się w zakładce „Projekty”.
5 Program Ramowy Unii Europejskiej

6 Program Ramowy Unii Europejskiej

7 Program Ramowy Unii Europejskiej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Program Regionu Morza Bałtyckiego

Program dla Europy Środkowej

Sustainable Energy Europe

Green Building Challenge

Inteligentna Energia dla Europy

Horyzont 2020

Alliance to Save Energy

PHARE

USAID

Norewski Mechanizm Finansowy 2009-2014