Najnowsze artykuły naszych ekspertów w czasopismach branżowych

 • „Przegląd proponowanych zmian w systemie świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Polsce”, Jerzy Kwiatkowski,  Artykuł opublikowany na portalu oraz w  w miesięczniku IZOLACJE nr 11/12/2023
 • „Zarys koncepcji zmian metodyki wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce”, Jerzy Kwiatkowski, Warunki Techniczne.PL, No.34, str.55
 • „Ludzie uwierzyli w sens termomodernizacji”, Andrzej Wiszniewski, Warunki Techniczne.PL, No.34, str.7

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami naszych ekspertów.

Starsze materiały znajdziecie Państwo w zakładce archiwum.

Webinar "Poprawa efektywności energetycznej w MŚP"

Żeby skutecznie wdrażać przedsięwzięcia oszczędzające energię w przedsiębiorstwie warto najpierw dowiedzieć się czym jest efektywność energetyczna, jak możemy ją mierzyć i jak optymalizować jej zużycie. Chcemy pomóc przedsiębiorcom zrozumieć jak oszczędzać energię, a co za tym idzie, dbać o nasze środowisko, klimat oraz obniżać koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Energia zaoszczędzona jest prawie zawsze tańsza niż energia wyprodukowana lub kupiona!

Webinar

Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach

Co to jest efektywność energetyczna? Jak uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności w firmie? Czy ceny energii będą rosły? Powiemy o audytach energetycznych oraz normach jakości ISO. Duża część poświęcona będzie przykładom działań, które znacznie wpłynęły na efektywność energetyczną firmy, i jednocześnie pozwoliły oszczędzić pieniądze lub zarobić więcej.

Filmy

Wydawnictwa, których nakład został wyczerpany, są dostępne do wglądu w siedzibie NAPE SA:

 • Audyting energetyczny – J. Górzyński
 • Poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych – praca zbiorowa.
 • Jak zmniejszyć koszty ogrzewania budynków – M.Robakiewicz.
 • Przewodnik inwestora małej elektrowni wodnej – S.Gołębiowski, Z.Krzemień.
 • Audyt energetyczny – materiały pomocnicze – praca zbiorowa.
 • Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną – E.Nowak.
 • Energooszczędne oświetlenie dróg – M.Stępniewski.
 • Jak zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie w twoim mieście – Procedury postępowania – praca zbiorowa.
 • Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych – J.Szargut, A.Ziębik, J.Kozioł, R.Janiczek, K.Kurpisz, T.Chmielniak, R.Wilk.
 • Instalacje ciepłej wody w budynkach – J. Chudzicki.
 • Ogrzewanie elektryczne – J. Strzyżewski.

Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii

Dostępne tytuły:
Audyty efektywności energetycznej i audyty energetyczne przedsiębiorstw, Maciej Robakiewicz
Ocena cech energetycznych budynków, Maciej Robakiewicz
Audyt energetyczny i audyt remontowy, Małgorzata Popiołek
Vademecum - Audyty energetyczne, Maciej Robakiewicz
Biblioteka FPE

Dom energooszczędny (2009)

Idea:

Dom energooszczędny – to dom o zdrowym i komfortowym wnętrzu, niskich kosztach eksploatacji i przyjazny dla środowiska. Jakie trzeba zastosować rozwiązania techniczne, aby budynek był energooszczędny?

Nowa, całkowicie zmieniona broszura oraz towarzyszący jej plakat przedstawiają aspekty techniczno – finansowe wznoszenia domów energooszczędnych. Broszura dotyczy nowych (projektowanych) budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem domów jednorodzinnych. Adresowana jest do osób planujących budowę domu.

Autorzy:

zespół pod kierownictwem dr inż. Macieja Robakiewicza:

dr inż. Aleksander Panek, dr inż. Andrzej Wiszniewski, inż. Roman Nowak, inż. Piotr Cembala,

mgr inż. Tomasz Trusewicz

Patronat:

 • Ministerstwo Budownictwa, Departament Procesu Budowlanego
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Stowarzyszenia współpracujące:

Nakład:

broszura – 50 000 egz.

plakat – 8 000 egz.

Forma:

48-stronicowa broszura A5 i plakat formatu A1

Pobieranie publikacji:

broszura_Dom energooszczędny (2009) (PDF, 3.41 MB)

plakat_Dom energooszczędny (2009) (PDF, 1.98 MB)

Modernizacja budynków współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Idea:

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie modernizacji z Funduszy Unii Europejskiej? Jak przygotować się do realizacji takiego projektu?

W broszurze przedstawione zostały nie tylko ogólne zasady finansowania modernizacji. Czytelnicy dowiedzą się też np. na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania dokumentacji czy jakiego rodzaju kontroli można spodziewać się już po rozpoczęciu prac. Autorzy zaprezentowali też kilka przykładów modernizacji, które dzięki pozyskaniu funduszy unijnych już zostały zakończone.

Broszura powinna zainteresować przede wszystkim właścicieli budynków użyteczności publicznej, produkcyjnych, handlowo-usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych.

Autorzy:

zespół pod kierownictwem mgr Andrzeja Rajkiewicza:

mgr inż. Jerzy Bagiński, mgr Halina Książyk,

mgr Rafał Solecki

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Nakład:

broszura – 50 000 egz.

plakat – 8 000 egz.

Forma:

36-stronicowa broszura A5 i plakat formatu A1

Pobieranie publikacji:

broszura_Modernizacja budynków współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (PDF, 2.19 MB)

plakat_Modernizacja budynków współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (PDF, 1.32 MB)

Ochrona cieplna i przeciwwilgociowa fundamentów i ścian zagłębionych w gruncie

Idea:

Jak chronić fundamenty i ściany zagłębione w gruncie? Jaka powinna być grubość izolacji termicznej?

Ulotka i plakat informują o korzyściach płynących z posiadania dobrze zaizolowanych fundamentów i ścian zagłębionych w gruncie. Można się z nich dowiedzieć, w jaki sposób najefektywniej zabezpieczyć budynek przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i przed ucieczką ciepła do gruntu. Prawidłowo zaizolowane fundamenty i ściany zagłębione w gruncie to oszczędność energii, ochrona przed wilgocią, stateczność i trwałość budynku oraz zdrowie mieszkańców i odpowiednie środowisko wewnętrzne.

Autorzy:

dr inż. Aleksander Panek i dr inż. Szymon Firląg

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Nakład:

ulotka – 100 000 egz.

plakat – 8 000 egz.

Forma:

ulotka i plakat formatu A1

Pobieranie publikacji:

ulotka_Ochrona cieplna i przeciwwilgociowa fundamentów i ścian zagłębionych w gruncie (PDF, 964.18 KB)

plakat_Ochrona cieplna i przeciwwilgociowa fundamentów i ścian zagłębionych w gruncie (PDF, 926.29 KB)

Energooszczędne użytkowanie mieszkań

Idea:

Objaśnia mieszkańcom jak w pełni korzystać z efektów termomodernizacji. Zawiera opis prawidłowego działania systemów wentylacji w budynkach, wytyczne racjonalnego użytkowania wody i energii, oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych.

Autor:

 • dr inż. Maciej Robakiewicz

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Dystrybucja:

Broszura dostarczona do ponad 2000 Spółdzielni Mieszkaniowych oraz przekazywana inwestorowi przez urzędnika na etapie uzyskiwania warunków zabudowy poprzez 2885 urzędów na terenie całej Polski.

Nakład:

 • ulotka – 2 500 000 egz.

Forma:

 • Ulotka

Pobieranie publikacji:

ulotka_Energooszczędne użytkowanie mieszkań (PDF, 2.16 MB)

Termomodernizacja budynku

Idea:

Dotarcie do zarządców, użytkowników budynków i lokali w celu podniesienia świadomości korzyści płynących z termomodernizacji.

Autorzy:

dr inż. Maciej Robakiewicz, dr inż. Aleksander Panek – Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

Patronat:

Instytucje współpracujące:

Dystrybucja:

Skierowana do administratorów budynków komunalnych i spółdzielczych, właścicieli prywatnych oraz przekazywana inwestorowi przez urzędnika na etapie uzyskiwania warunków zabudowy poprzez 2885 urzędów na terenie całej Polski.

Nakład:

 • broszura – 325 000 egz.
 • plakat – 20 000 egz.

Forma:

 • Pakiet składający się z 44-stronicowej broszury A5 z plakatem B1.

Pobieranie publikacji:

broszura_Termomodernizacja budynkubudynku (PDF, 5.22 MB)

plakat_Termomodernizacja budynku (JPG, 2.2 MB)

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Idea:

Ulotka informuje o tym, czym są świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali, w jakich sytuacjach prawnych obowiązują, dlaczego są potrzebne i kto je może sporządzać.

Autor:

dr inż. Maciej Robakiewicz

Patronat:

Nakład:

ulotka – 10 000 egz.

Pobieranie publikacji:

ulotka_Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali (PDF, 131.39 KB)

Domy ceramiczne

Idea:

Plakat i broszura przedstawiają korzyści ekonomiczne, zdrowotne i ekologiczne, a także estetyczne wynikające z budowy domów ceramicznych. Bardzo szczegółowo omawia rozwiązania technologiczne i zasady wentylacji w takim budynku.

Autorzy:

Autor prowadzący: dr inż. Tomasz Błaszczyński

Autorzy współpracujący: dr inż. Błażej Zgoła, mgr inż. arch. Grażyna Błaszczyńska

Konsultacja naukowa: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Pogorzelski

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Nakład:

 • broszura – 50 000 egz.
 • plakat – 5 000 egz.

Forma:

 • Pakiet składający się z 48-stronicowej broszury A5 z plakatem B1

Pobieranie publikacji:

broszura_Domy ceramiczne (PDF, 6.71 MB)

plakat_Domy ceramiczne (PDF, 1.83 MB)

Modernizacja systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych

Modernizacja systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych

Idea:

Zmodernizowany system zasilania w ciepło powinien zapewniać osiągnięcie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa dostaw ciepła, komfortu cieplnego i niezawodności działania przy racjonalnych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Autorzy:

dr inż. Andrzej Wiszniewski – autor, kierownik zespołu, dr inż. Marian Rubik, dr inż. Piotr Narowski, dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Józef Dobija, mgr inż. Grażyna Kasprzak, inż. Piotr Cembala

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Dystrybucja:

Broszura przekazywana była inwestorowi przez urzędnika na etapie uzyskiwania warunków zabudowy poprzez 2885 urzędów na terenie całej Polski.

Nakład:

 • broszura – 60 000 egz.
 • plakat – 10 000 egz.

Pobieranie publikacji:

broszura_Modernizacja systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych (PDF, 6.99 MB)

plakat_Modernizacja systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych (JPG, 301.34 KB)

Termomodernizacja i unowocześnienie budynków użyteczności publicznej

Idea:

Wydawnictwo jest szczególnie adresowane do zarządców budynków. Przedstawia techniczno-ekonomiczne korzyści wynikające z poprawy standardu użytkowego budynków biurowych, szkolnych, szpitali, obiektów kultury i sportu.

Autorzy:

Zespół pod kierunkiem dr inż. Aleksandra Panka i dr inż. Macieja Robakiewicza:

dr inż. Jerzy Sowa, prof. dr hab. inż. Bernard Zawada, dr hab. inż arch. Elżbieta Ryńska, dr inż. Piotr Narowski, dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Piotr Pracki, mgr inż. Grażyna Kasprzak, mgr inż. Małgorzata Popiołek, mgr Andrzej Rajkiewicz

SUREBUILD NTNU: prof. ?yvind Aschehoug, dr Barbara Matusiak, dr Inger Andresen, dr Karin Buvik

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Nakład:

 • broszura: 50 000 szt.
 • plakat: 10 000 szt.

Forma:

 • Pakiet składający się z 48-stronicowej broszury A5 z plakatem B1

Pobieranie publikacji:

broszura_Termomodernizacja i unowocześnienie budynków użyteczności publicznej (PDF, 6.31 MB)

plakat_Termomodernizacja i unowocześnienie budynków użyteczności publicznej (JPG, 315.93 KB)

Nadbudowa i modernizacja budynków wielorodzinnych

Idea:

Nadbudowy w budownictwie wielorodzinnym są szansą pozyskania taniej powierzchni mieszkalnej. Sprzedaż nadbudowanej powierzchni umożliwia sfinansowanie modernizacji całego budynku.

Autorzy:

Zespół pod kierownictwem mgr inż. arch. Dariusza Śmiechowskiego:

doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna – Sytek, dr inż. Aleksander Panek, dr inż. Maciej Robakiewicz, dr inż. Andrzej Wiszniewski, mgr inż. Mieczysław Michiewicz, mgr inż. Aleksander Bagiński, mgr inż. Witold Kalinowski, inż. Roman Nowak, mgr Ireneusz Kaczmarczyk, mgr Jerzy Siegień

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Dystrybucja:

Broszura przekazywana jest inwestorowi przez urzędnika na etapie uzyskiwania warunków zabudowy poprzez 2885 urzędów na terenie całej Polski.

Nakład:

 • broszura – 100 000 egz.
 • plakat – 5 000 egz.

Pobieranie publikacji:

broszura_Nadbudowa i modernizacja budynków wielorodzinnych (PDF, 3.64 MB)

plakat_Nadbudowa i modernizacja budynków wielorodzinnych (JPG, 400.84 KB)

Nadbudowa i modernizacja budynków jednorodzinnych

Idea:

Nadbudowy w budownictwie jednorodzinnyym są szansą pozyskania taniej powierzchni mieszkalnej wraz z przeprowadzeniem modernizacji technicznej całego budynku.

Autorzy:

Zespół pod kierownictwem mgr inż. arch. Dariusza Śmiechowskiego:

doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna – Sytek, dr inż. Aleksander Panek, dr inż. Maciej Robakiewicz, dr inż. Andrzej Wiszniewski, mgr inż. Mieczysław Michiewicz, inż. Roman Nowak, mgr Ireneusz Kaczmarczyk, mgr Jerzy Siegień

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Dystrybucja:

Broszura przekazywana inwestorowi przez urzędnika na etapie uzyskiwania warunków zabudowy poprzez 2885 urzędów na terenie całej Polski.

Nakład:

 • broszura – 100 000 egz.
 • plakat – 10 000 egz.

Pobieranie publikacji:

broszura_Nadbudowa i modernizacja budynków jednorodzinnych (PDF, 3.57 MB)

plakat_Nadbudowa i modernizacja budynków jednorodzinnych (JPG, 352.5 KB)

Dom ze ścianami wielowarstwowymi

Idea:

Dom ze ścianami wielowarstwowymi to koncepcja budowania pozwalająca na swobodę twórczą, ale i umożliwiająca ograniczenie strat ciepła – a zatem ekonomiczna – i również atrakcyjna ze względów akustycznych, zdrowotnych i ekologicznych.

Autorzy:

Zespół pod kierownictwem prof. Jerzego A. Pogorzelskiego:

Autor prowadzący: dr inż. Tomasz Błaszczyński

Autorzy współpracujący: dr inż. Błażej Zgoła, mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Dystrybucja:

Broszura przekazywana inwestorowi przez urzędnika na etapie uzyskiwania warunków zabudowy poprzez 2885 urzędów na terenie całej Polski.

Nakład:

 • broszura – 100 000 egz.
 • plakat – 10 000 egz.

Forma:

 • Pakiet składający się z 36-stronicowej broszury A5 z plakatem B1
 • Plakat + Broszura + List przewodni (nakład – 300 000 szt.)

Pobieranie publikacji:

broszura_Dom ze ścianami wielowarstwowymi (PDF, 3.23 MB)

PlakatWW.jpg (JPG, 372.41 KB)

Dom ze ścianami jednowarstwowymi

Idea:

Dotarcie do inwestorów indywidualnych z fachową, ale przystępną informacją dotyczącą budowania domów ze ścianami jednowarstwowymi. Przedstawiamy wiedzę związaną z projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją budynków ze ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej.

Autorzy:

Zespół pod kierownictwem prof. Jerzego A. Pogorzelskiego:

doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna – Sytek, dr inż. Maria Łaś, mgr inż. Krystyna Paciak, mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski.

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Dystrybucja:

Broszura przekazywana była  inwestorowi przez urzędnika na etapie uzyskiwania warunków zabudowy poprzez 2885 urzędów na terenie całej Polski.

Nakład:

 • broszura – 100 000 egz.
 • plakat – 10 000 egz.

Forma:

Pakiet składający się z 36-stronicowej broszury A5 z plakatem B1

Pobieranie publikacji:

broszura_Dom ze ścianami jednowarstwowymi (PDF, 1.96 MB)

plakat_Dom ze ścianami jednowarstwowymi (PDF, 410.6 KB)

Nowy system oceny energetycznej budynków

Idea:

Ulotka powstała by zapewnić pełny dostęp do informacji o jakości energetycznej budynków ich właścicielom, nabywcom i najemcom. Miała przyczynić się do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków.

Patronat:

Stowarzyszenia współpracujące:

Nakład:

 • ulotka – 70 000 szt.

Pobieranie publikacji:

ocena_energetyczna.pdf (PDF, 1.5 MB)

Dom energooszczędny (2002)

Idea:

Nie oszczędzaj na jakości projektu i izolacji cieplnej budynku – oszczędzaj na kosztach eksploatacji.

24-stronicowa broszura zawierająca kompletny materiał dotyczący energooszczędności budynków. Przedstawiamy wiedzę związaną z projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją budynków.

Autor:

prof. Jerzy A. Pogorzelski, Zakład Fizyki Cieplnej ITB.

Stowarzyszenia współpracujące:

Dystrybucja:

Broszura przekazywana była inwestorowi przez urzędnika na etapie uzyskiwania warunków zabudowy poprzez 2885 urzędów na terenie całej Polski.

Nakład:

 • nakład w 2002 r. – 130 000 egz
 • nakład w 2003 r. – 100 000 egz.

Pakiet:

Plakat + Broszura + List przewodni (nakład – 100 000 egz.).

Pobieranie publikacji:

broszura_Dom energooszczędny (PDF, 802.66 KB)

plakat_Dom energooszczędny (GIF, 35.56 KB)

Broszury wydane w ramach programu „Dom Przyjazny” są źródłem najważniejszych informacji dla inwestorów, właścicieli i zarządców nieruchomości. Każda z nich porusza oddzielny temat i tworzy zamkniętą tematycznie całość.

Publikacje te można bezpłatnie pobrać z naszej strony w formie elektronicznej.

Kalkulator kosztu energii (LCOE)

Kalkulator kosztu energii, który jest poświęcony technologiom energii odnawialnej generujących energię elektryczną i energię rozproszoną. Narzędzie porównuje kombinacje kosztów kapitałowych, użytkowania i konserwacji, wydajności i paliwa.

Kalkulator LCOE