Jednym z celów projektu jest usunięcie głównych barier nietechnicznych, które utrudniają czerpanie korzyści z realizacji audytów energetycznych przez sektor MŚP, gdzie audyty nie są wymagane przez prawo. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przeanalizowanie barier a następnie utworzenie adekwatnie ustrukturyzowanej i rozszerzalnej oferty usług szkoleniowych, które będą wspierać podnoszenie świadomości i rozwój umiejętności w zakresie efektywności energetycznej w MŚP. Projekt będzie realizowany na różnych poziomach celów szkoleniowych, formatów, przekazywanych treści i odbiorców.

Okres realizacji: 2019-2022

Źródło finansowania: Komisja Europejska, Program Horyzont 2020

strona internetowa projektu

Żeby skutecznie wdrażać przedsięwzięcia oszczędzające energię w przedsiębiorstwie warto najpierw dowiedzieć się czym jest efektywność energetyczna, jak możemy ją mierzyć i jak optymalizować jej zużycie. Chcemy pomóc przedsiębiorcom zrozumieć jak oszczędzać energię, a co za tym idzie, dbać o nasze środowisko, klimat oraz obniżać koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Energia zaoszczędzona jest prawie zawsze tańsza niż energia wyprodukowana lub kupiona!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas innoveas@nape.pl

Poznaj naszą platformę treningową!

Platforma treningowa INNOVEAS zawiera wszystkie materiały i filmy treningowe w języku polskim.

Odcinek 1 – Czym jest efektywność energetyczna i jak przeprowadzić audyt energetyczny w przedsiębiorstwie

Odcinek 2 – System Zarządzania Energią ( ISO 50001) i finansowanie inwestycji w formule ESCO

Odcinek 3 – Program NFOŚiGW “Energia Plus”

Odcinek 4 – Czym są Białe Certyfikaty i jak je pozyskać dla przedsiębiorstwa

Odcinek 5 – Jak działa pompa ciepła i jak można ją wykorzystać w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją spożywczą?

Odcinek 6 – Jak obniżyć koszty energii zakładu produkcyjnego? Kogeneracja, fotowoltaika, optymalizacja mocy zamówionej

Twoja opinia jest dla nas ważna!
Twoja opinia jest dla nas ważna!
Twoja opinia jest dla nas ważna!
Twoja opinia jest dla nas ważna!
Twoja opinia jest dla nas ważna!
Twoja opinia jest dla nas ważna!
SZKOLENIA ODBĘDĄ SIĘ PO WAKACJACH - JUŻ TERAZ MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁO!

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu INNOVEAS.

Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie obejmowało 4 bloki tematyczne:

  1. Czym jest efektywność energetyczna oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa warsztaty ćwiczeniowe: obliczanie bilansu energetycznego oraz jednostkowych kosztów energii dla produktu
  2. Metody poszukiwania usprawnień – przykłady modernizacji i sposoby wyliczenia ich efektu energetycznego i ekonomicznego – warsztaty ćwiczeniowe: obliczenie efektu przykładowych modernizacji, obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa
  3. Systemy Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 – warsztaty ćwiczeniowe: plan wdrożenia ISO 50001 w przykładowej organizacji
  4. Finansowanie poprawy efektywności energetycznej, programy wsparcia np. system “białych certyfikatów”, koszty energii – taryfy, dostosowanie mocy zamówionej, systemy tele-informatyczne do wspomagania zarządzania energią – warsztaty ćwiczeniowe: obliczenie możliwości dofinansowania modernizacji

Do udziału w szkoleniach zapraszamy w szczególności przedstawicieli MŚP z sektora produkcji spożywczej i produkcji chemicznej.

Biorąc udział w szkoleniu otwartym będziesz miał możliwość zgłosić się do rekrutacji na szkolenia dedykowane bezpośrednio dla Twojego przedsiębiorstwa, w ramach których będą przeprowadzane analizy optymalizacyjne energochłonności Twojej firmy.

Program szkolenia dedykowanego będzie dopasowany do specyfiki zakładu oraz jego potrzeb.

Konsorcjum realizujące projekt

Organizacje wspierające

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 847095.