Development of methodology of Carbon Footprint assessment for buildings in Poland

Źródło finansowania

Lider

Partner Norweski

Czas trwania projektu: 01.06.2023 – 31.05.2024

Spełnienie wymagań gospodarki o zerowej emisji w sektorze budowlanym do 2050 roku wymaga opracowania nowych metod i narzędzi do oceny ich zrównoważoności. Pozwolą one na kwantyfikację wpływów środowiskowych budynków oraz ocenę możliwości ich poprawy. Międzynarodowa współpraca w projekcie pozwala na integrację działań w kierunku zielonej transformacji na poziomie europejskim

Zadania projektu będą realizowane w ramach 3 pakietów pracy. WP1 – zarządzanie projektem, w tym koordynacja, harmonogramowanie, komunikacja i raportowanie.

Główne cele projektu związane z zadaniami analitycznymi będą realizowane w ramach WP2, podczas gdy transfer know-how i promocja będą częścią WP3.

Opracowanie odpowiednich metod i narzędzi musi być poprzedzone analizą istniejącego stanu. Pierwszym działaniem w projekcie będzie transfer wiedzy ( podczas wizyty studyjnej w Norwegii) od Partnera Norweskiego dotyczący metod oceny budynków używanych w różnych krajach oraz barier ich stosowania.

Pierwszy etap analitycznym projektu koncentruje się na opracowaniu polskiej bazy danych obejmującej co najmniej 20 wzorcowych budynków. Rodzaj konstrukcji, materiały budowlane, systemy techniczne i funkcja budynku mają bezpośredni wpływ na ślad węglowy budynku, dlatego oceny inwentaryzacyjnej cyklu życia materiałów (LCI) stanowi ważną część każdego badania LCA. Baza danych budynków zostanie wykorzystana w kolejnym etapie projektu skoncentrowanym na analizie LCA , w szczególności na obliczeniach wpływów środowiskowych całego cyklu życia. Te analizy pozwolą określić, które elementy pełnej oceny LCA można uprościć w opracowanej metodzie, aby ułatwić jej wdrożenie w Polsce. W tym celu zostanie zakupione oprogramowanie OneClick LCA, pozwalające na dokładną ocenę efektów każdej fazy cyklu życia budynku, które użyte będzie do przeprowadzenia pełnych obliczeń cyklu życia budynku. Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do opracowania metody obliczania LCA dla budynków w Polsce wraz z początkowymi wartościami domyślnymi.  Na tej podstawie zostaną przygotowane wytyczne zawierające opis metod, uproszczeń i wartości domyślnych.

Opracowana metodyka zostanie przekazana podczas otwartych szkoleń dla polskich ekspertów, które odbędą się pod koniec projektu.

Aktualności projektowe

W dniach 13-15 września nasz zespół odwiedził Partnera Norweskiego ASPLAN.

Podczas Warsztatów zapoznaliśmy się doświadczeniami i wiedzą o nowoczesnych i kompleksowych ocenach środowiskowych budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem spotkania