Opracowanie metodologii oceny śladu węglowego dla budynków w Polsce – najnowsze informacje z postępu projektu

W projekcie finansowanym z Funduszy norweskich pt. „Opracowanie metodologii oceny śladu węglowego dla budynków w Polsce” cały czas coś się dzieje.

W dniach 14 i 15 września 2023 roku, w norweskim Trondheim, odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu uczestniczyli eksperci Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz firmy Asplan Viak – norweskiego partnera projektu. Asplan Viak może pochwalić się wieloletnią działalnością doradczą na rynku Norweskim. W tym czasie firma zdobyła doświadczenie w realizacji projektów od podstaw z uwzględnieniem konieczności ograniczenia śladu węglowego. Po krótkim przedstawieniu uczestników spotkania zdefiniowano raz jeszcze główny cel projektu, czyli stworzenie kompleksowej metodologii obliczania śladu węglowego, która mogłaby być zaimplementowana do polskich warunków. Wstępnie nakreślono harmonogram projektu i poszczególne jego etapy.

Część szkoleniowa przygotowana przez ekspertów z Asplan Viak miała charakter szeregu prezentacji, w trakcie których na bieżąco omawiano poruszane tematy i ich wpływ na przebieg realizowanego projektu.

W pierwszej kolejności przedstawione zostały norweskie standardy i wymagania w zakresie budownictwa zrównoważonego, w tym różnice w podejściu obu krajów do rozpatrywanego problemu. Zaprezentowano wymagania co do efektywności energetycznej budynków w Norwegii oraz porównano te wymagania z polskimi.

Następnie eksperci z NAPE mogli zapoznać się z metodyką oraz narzędziami wykorzystywanymi do obliczania śladu węglowego wykorzystywanymi przez Asplan Viak.

Rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat sposobu i zakresu obliczeń śladu węglowego w Norwegii oraz ich możliwej przydatności w implementacji do metodyki wprowadzanej w warunkach polskich.

Eksperci norwescy podzielili się również wiedzą z zakresu realizacji projektów budynków od podstaw, w czym Asplan Viak ma spore doświadczenie. Przedstawiono szereg przykładów obliczania śladu węglowego różnymi metodami wraz z omówieniem wyników, co wywołało dalsze dyskusję na temat zakresu nowo tworzonej metodyki oraz wykorzystywania ewentualnych wskaźników.

W ramach wyjazdy eksperci NAPE mieli możliwość zapoznania się z dwoma ciekawymi budynkami. Pierwszego dnia spotkanie zakończyło się wizytą w budynku biurowym Powerhouse Brattørkaia.

Budynek ten został zaprojektowany z myślą o maksymalnym ograniczeniu śladu węglowego w całym cyklu życia. Wyróżnia się nietypową bryłą maksymalizującą dostęp światła słonecznego oraz uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej, którą pokryty jest cały dach oraz część elewacji. Nowoczesne rozwiązania takie jak wykorzystanie pompy ciepła współpracującej z wodą morską, niskotemperaturowe ogrzewanie powietrzne, czy maksymalne wykorzystanie pojemności cieplnej zapewniają, iż budynek wytwarza rocznie więcej energii niż potrzebuje na potrzeby HVAC.


Drugi dzień rozpoczęto od wizyty w laboratorium ZEB (laboratorium budynków zeroemisyjnych).

Ten nowoczesny budynek którego budowę zakończono w 2020 roku służy jednocześnie za budynek biurowy jak i doświadczalny – do testowania innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną budynków. Wyposażony jest w rozbudowany system monitoringu, który pozwala w szczegółowy sposób śledzić parametry wewnętrzne oraz zużycie energii.

Wizyta studyjna w Norwegii okazała się być bardzo owocna. Ciekawe dyskusje i inspirujące prezentacje z pewnością wpłyną korzystnie na przebieg dalszych prac w projekcie. Zidentyfikowane problemy będą na bieżąco rozwiązywane we współpracy z partnerami z Norwegii.

Obecnie wybrano już budynki testowe, dla których wykonane zostaną obliczenia śladu węglowego cyklu życia. Prowadzone są także intensywne prace w celu dokładnego zliczenia materiałów i elementów w wybranych budynkach oraz sprawdzenia możliwości pozyskania dla nich deklaracji środowiskowych.

Wyniki naszej współpracy z ASPLAN zostaną wykorzystane do opracowania metody obliczania LCA dla budynków w Polsce wraz z początkowymi wartościami domyślnymi.  Na tej podstawie zostaną przygotowane wytyczne zawierające opis metod, uproszczeń i wartości domyślnych.

Opracowana metodyka zostanie przekazana podczas otwartych szkoleń dla polskich ekspertów, które odbędą się w maju 2024.

Dalsze informacje o postępach w pracach projektowych wkrótce.

Z założeniami projektu można zapoznać się na stronie: https://nape.pl/slad-weglowy-dla-budynkow/

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.