Wyniki analizy śladu węglowego budynków testowych na potrzeby projektu “Rozwój metodologii pomiaru śladu węglowego dla budynków w Polsce”

Propozycja krajowej metodyki wyznaczania śladu węglowego budynków powinna opierać się o wykonane obliczenia uwzględniające specyfikę danego kraju. Dlatego też, w pierwszym etapie projektu „Rozwój metodologii pomiaru śladu węglowego dla budynków w Polsce” skoncentrowano się na stworzeniu bazy danych budynków, dla których wyznaczony zostanie ślad węglowy. Stworzona baza danych obejmuje 21 budynków testowych różniących się funkcją, typem czy systemami technicznymi. W niniejszym raporcie opisano w jaki sposób dokonano wyboru budynków testowych, oraz jakie zmienne zostały użyte aby stworzyć konkretne warianty obliczeń.

Wyniki przeprowadzonych obliczeń posłużyły do określenia krajowej metodyki wyznaczania śladu węglowego budynków, która została opisana w raporcie pt. „Propozycja krajowej metodyki wyznaczania śladu węglowego budynków”.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem “Wyniki analizy śladu węglowego budynków testowych” dostępnym na stronie projektu https://nape.pl/slad-weglowy-dla-budynkow/

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.