Audit Plus: Badanie dotyczące efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw energochłonnych

Projekt LIFE22-CET-LIFE Audit-Plus 

Zapraszamy do udziału w badaniu w ramach projektu AUDIT PLUS  finansowanego przez Komisję Europejską (umowa o grant nr 101120511). Badanie prowadzone jest przez Konsorcjum realizujące projekt AUDIT PLUS, a badanie dotyczące Polski nadzoruje jako Partner projektu Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA.

Informacja o projekcie: https://nape.pl/audit_plus/ 

Celem badania jest zidentyfikowanie w jaki sposób audyty energetyczne są wykorzystywane w przemyśle energochłonnym , poprzez zebranie informacji od interesariuszy. Wyniki badania pozwolą nam na zaprojektowanie kompleksowej usługi doradczej, która będzie wspierać wdrażanie środków zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach energochłonnych, a która będzie oferowana – w formie pilotażu, wybranym przedsiębiorstwom w ramach projektu AUDITPLUS. Przeprowadzimy również analizę PESTLE (Polityczną, Ekonomiczną, Społeczną, Technologiczną, Prawną i Środowiskową), aby uzyskać wgląd w różne czynniki wpływające na decyzje przedsiębiorstw w zakresie realizacji i wdrażania rekomendacji z audytów energetycznych. Wyniki tych badań zostaną przedstawione w formie raportu dla krajów objętych projektem tj. Polska, Hiszpania i Irlandia. 
Zapraszamy do udziału interesariuszy reprezentujących: przedsiębiorstwa energochłonne i produkcyjne, sektor doradztwa energetycznego ( audytorzy/ konsultanci energetyczni, agencje energetyczne, dostawcy technologii, podmioty normalizacyjne, podmioty finansowe),  Władze publiczne i jej agencje oraz stowarzyszenia branżowe.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie ok 10-20 min     


Więcej informacji o projekcie: https://nape.pl/audit_plus/

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.