W projekcie AUDIT+ dążymy do stworzenia kompleksowej usługi, która skoncentruje się na podniesieniu efektywności realizacji projektów modernizacyjnych oraz zwiększeniu wykorzystania audytów energetycznych w sektorze energochłonnym. Naszym celem jest usprawnienie procesów w przemyśle, aby wspierać zrównoważone i efektywne wykorzystanie energii.

Naszymi celami w projekcie AUDIT+ są:

  • Pilotaż kompleksowej usługi uzupełniającej mechanizm audytu energetycznego realizowany w ramach konkursu skierowanego w Polsce do sektora przetwórstwa spożywczego
  • Adaptacja dostępnej wiedzy technicznej, regulacyjnej oraz narzędzi wsparcia związanych z wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej i z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł do formy łatwej w praktyce do wykorzystania przez interesariusz
  • Utworzenie grup operacyjnych które skupią się na identyfikacji obecnych luk i potrzeb, które mogą wpłynąć na praktyczne wykorzystanie audytów energetycznych w przemyśle energochłonnym.
  • Stworzenie platformy zrzeszającej decydentów, stowarzyszenia, dostawców technologii, aby zachęcać do doskonalenia standardów i programów wsparcia (w tym finansowych) mających na celu zwiększenie stopnia realizacji inwestycji we wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej zidentyfikowanych w procesie audytów energetycznych.

 

SZKOLENIA

  • więcej informacji wkrótce

Wspierają nas

 

Obserwuj nas w social-mediach