Drugi Regionalny Warsztat dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w województwie mazowieckim

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland mamy przyjemność zaprosić Państwa na:
Drugi Regionalny Warsztat
dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji
pracowników sektora budowlanego
w województwie mazowieckim


12 stycznia 2024 r. (piątek)
godz. 10:00-13:45
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Celem inicjatywy jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia zawodowego. Projekt BUILD UP Skills II Poland koncentruje się w pierwszej kolejności na części systemu, związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fizycznych pracujących obecnie na budowach, tj. rzemieślników, instalatorów, monterów oraz wszelkich innych pracowników wykonujących prace budowlane.

W ramach pierwszego Regionalnego Warsztatu w województwie mazowieckim zaprezentowano założenia projektu i jego pierwsze rezultaty, którymi są wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Łukasiewicza w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Do najważniejszych luk w umiejętnościach w perspektywie 2030 r. zaliczono:

  1. Umiejętności związane z budownictwem o obiegu zamkniętym, efektywnym gospodarowaniem zasobami, ramami zrównoważonego budownictwa.
  2. Umiejętności przeprowadzania głębokiej renowacji budynków, w tym poprzez rozwiązania modułowe i uprzemysłowione.
  3. Umiejętności związane z określaniem emisji dwutlenku węgla w całym życiu budynku (ślad węglowy) poprzez ocenę potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential GWP).
  4. Umiejętności cyfrowe wspierające poprawę charakterystyki energetycznej budynków, w szczególności poprzez szersze wykorzystanie modelowania informacji o budynku (Building Information Modelling – BIM).
  5. Umiejętności w zakresie zintegrowanych rozwiązań (np. pompy ciepła z fotowoltaiką, hybrydowe systemy grzewcze łączące kilka technologii paliwowych, różne systemy grzewcze wspierane magazynami energii elektrycznej, cyfrowe systemy sterowania itp.).
  6. Umiejętności w zakresie stosowania energii odnawialnej w małej skali i jej integracji z systemem energetycznym.
  7. Umiejętności w zakresie integrowania pomp ciepła z istniejącymi rozwiązaniami w ramach projektów renowacji budynków.

Drugie warsztaty będą poświęcone przedstawieniu założeń do Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z uwzględnieniem działań do 2030 r.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

Dlatego bardzo istotny jest dla nas Państwa głos w tej dyskusji, który wesprze projekt BUPS II w opracowaniu jak najbardziej przydatnej Krajowej Mapy Drogowej.

PROGRAM:

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników

10:30 – 10:45 Powitanie

  • Pani Jolanta Frątczak – ZZ “Budowlani” Okręg Mazowiecki
  • Pan Andrzej Rajkiewicz – SAPE / Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

10:55 – 11:15 Główne ustalenia wynikające z krajowej strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji  w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom (tzw. Mapa Drogowa)
dr inż. Arkadiusz Węglarz – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

11:15 – 11:45 Perspektywy zatrudnienia i sytuacja na rynku pracy w sektorze budownictwa
Pan Remigiusz Lesiuk – Starszy Specjalista, Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

11:45 – 12:15 Rola Branżowego Centrum Umiejętności w podnoszeniu kwalifikacji w obszarze renowacji budynków
Pani Anna Piszczek – Wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, Kierownik projektu Branżowego Centrum Umiejętności

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 13:45 Dyskusja dotycząca głównych ustaleń Mapy Drogowej
Moderator: Pan Andrzej Rajkiewicz – SAPE / Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.


Kontakt: nape@nape.pl


Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.