Pierwszy Regionalny Warsztat dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w województwie mazowieckim

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland mamy przyjemność zaprosić Państwa na:
Pierwszy Regionalny Warsztat
dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji
pracowników sektora budowlanego
w województwie mazowieckim


20 września 2023 r. (środa)
godz. 10:00-13:00
on-line, platforma Google Meet

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Celem inicjatywy jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia zawodowego. Projekt „BUILD UP Skills II Poland” koncentruje się w pierwszej kolejności na części systemu, związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fizycznych pracujących obecnie na budowach, tj. rzemieślników, instalatorów, monterów oraz wszelkich innych pracowników wykonujących prace budowlane.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 1. Uruchomienie platformy współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z udziałem kluczowych interesariuszy krajowych.
 2. Ocena skuteczności realizacji Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z 2013 r.
 3. Analiza istniejących danych i badań dotyczących rynku pracy pod kątem potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych (stan obecny i perspektywiczny) w obszarze remontów budynków.
 4. Warsztaty z udziałem krajowych interesariuszy i grup docelowych.
 5. Aktualizacja Krajowej mapy drogowej z uwzględnieniem działań do 2030 r. wraz z zaleceniami oraz przyjęciem do wdrożenia przez zainteresowane strony.

W ramach pierwszego Regionalnego Warsztatu w województwie mazowieckim zaprezentujemy Państwu założenia projektu i jego pierwsze rezultaty jakimi będą wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Łukasiewicza w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Zależy nam na Państwa czynnym udziale w części dyskusyjnej spotkania  gdzie skupimy się na wynikach analizy krajowego status quo potrzeb edukacyjnych i kwalifikacji sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Poprzednie wyniki analiz dostępne są na stronie SAPE.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

Dlatego bardzo istotny jest dla nas Państwa głos w tej dyskusji, który wesprze projekt BUPS II w opracowaniu jak najbardziej przydatnej Krajowej Mapy Drogowej.

Informujemy, że informacja o projekcie i rezultaty projektu BUPS I dostępne są na stronie: https://bups.kape.gov.pl/mapa-drogowa/.

PROGRAM:

10:00 – 10:30 Powitanie i wstęp Pan Jakub Kus – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego “Budowlani

10:30 – 10:50 Założenia BUPS II oraz platforma współpracy Pan Andrzej Rajkiewicz, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

10:50 – 11:30 Rezultaty ankiety i badań, prezentacja status quo Pan Ireneusz Woźniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 12:15 Założenia Nowej Mapy Drogowej Pan Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

12:15 – 13:00 Dyskusja
Moderator: Pan Andrzej Rajkiewicz, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Pytania do dyskusji:

 • Jaka będzie reakcja społeczna na taki zapis?
  Przewidywany jest zapis, że w budynkach (o klasach G,E…), które nie zostaną w terminie stermomodernizowane nie będzie można sprzedać ani wynająć oficjalnie mieszkań i lokali użytkowych.
  Czy istnieje w Polsce odpowiedni potencjał wykonawczy aby zrealizować tak ambitne cele? Czy uda się przekonać ludzi aby pracowali w budownictwie i podwyższali swoje kwalifikacje? Czy systemy wsparcia finansowego, regulacje prawne, poziom organizacji w instytucjach państwowych i samorządowych  jest odpowiedni?
 • Jak to zrobić, aby uzyskać zamierzony efekt?
  Opracowanie krajowego planu renowacji, projektu paszportu renowacji i wskaźnika SRI. Zmiany w dokumentach prawnych (Ustawach i Rozporządzeniach) – to wynika bezpośrednio z proponowanych zmian w Dyrektywie EPBD. Niezbędne jest przygotowanie społeczeństwa i administracji do tych zmian dlatego konieczne są działania informacyjne i szkoleniowe w szerokich grupach społeczeństwa.
 • Czy da się zrealizować takie tempo termomodernizacji zawarte w strategii renowacji Budynków ( 2,4 – 3,6 %)? Co lub kto w tym może przeszkodzić?
 • Jak przekonać zatrudnionych w górnictwie, aby przeszli do budownictwa?
 • Co zrobić aby kobiety znalazły się w grupie specjalistów budowlanych (hydraulicy, elektrycy, itp.)?
 • Jak pokonać bariery i zidentyfikować luki w umiejętnościach w różnych zawodach w takich sposób aby wpłynąć na osiągnięcie celów na rok 2030 w sektorze budowlanym?
 • Jaki powinien być zestaw działań priorytetowych dotyczących różnych zawodów, aby osiągnąć określone cele?
 • Jakie działania należy podjąć?
 • Jakie podmioty i jakie zasoby potrzebne są do kierowania wdrażaniem planowanych działań (Mapy Drogowej)?
 • Jakie zastosować środki monitorowania postępów proponowanych działań?

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.


Kontakt: nape@nape.pl


Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.