Drugi Regionalny Warsztat dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w województwie podlaskim

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland zapraszamy Państwa na:
Drugi Regionalny Warsztat
dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji
pracowników sektora budowlanego
w województwie podlaskim


29 lutego 2024 r. (czwartek)

Hotel Albatros
Serwy 18, 16-326 Serwy

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Celem inicjatywy jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia zawodowego. Projekt BUILD UP Skills II Poland koncentruje się w pierwszej kolejności na części systemu, związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fizycznych pracujących obecnie na budowach, tj. rzemieślników, instalatorów, monterów oraz wszelkich innych pracowników wykonujących prace budowlane.

W ramach pierwszego Regionalnego Warsztatu w województwie podlaskim zaprezentowano założenia projektu i jego pierwsze rezultaty, którymi są wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Łukasiewicza w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Drugie warsztaty będą poświęcone przedstawieniu założeń do Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z uwzględnieniem działań do 2030 r.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

Dlatego bardzo istotny jest dla nas Państwa głos w tej dyskusji, który wesprze projekt BUPS II w opracowaniu jak najbardziej przydatnej Krajowej Mapy Drogowej.

PROGRAM:

Moderator: Andrzej Rajkiewicz – SAPE / Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

13:30 – 13:45 Wymagania dla samorządów związane z wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Adam Perz – ekspert, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

13:45 – 14: Główne ustalenia wynikające z krajowej strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji  w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom (tzw. Mapa Drogowa)
Piotr Zdanowski – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

14:00 – 14:15 Ocena rynku pracy w zakresie renowacji budynków w województwie podlaskim
Marzanna Wasilewska – Kierownik Działu Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

14:15 – 14:30 Potrzeby i potencjał dokształcania kadr dla renowacji budynków w województwie podlaskim
Urszula Malczyńska – Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt na adres nape@nape.pl.


Kontakt: nape@nape.pl


Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.