Określenie przepuszczalności powietrznej budynku przy użyciu drzwi nawiewnych

 • 1
  Przegląd

  Przegląd dokumentacji technicznej budynku i zgłaszanych uwag

 • 2
  Test

  Wykonanie testu szczelności z detekcją nieszczelności

 • 3
  Sprawozdanie

  Sprawozdanie z badania obejmujące wyznaczenie wielkości pochodnych

 • 4
  Wnioski i rekomendacje

  Wskazanie powodów powstania nieszczelności oraz sposobów ich usunięcia

Cel

Celem testu szczelności jest określenie przepuszczalności powietrznej budynku (wartości n50) i sprawdzenie, czy spełnia ona przyjęte wymagania. Zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi z 2008 r., wymagana szczelność wynosi:

 • dla budynków z wentylacją grawitacyjną  n50 ≤ 3,0 h-1
 • dla budynków z wentylacją mechaniczną  n50 ≤ 1,5 h-1
 • dla budynków energooszczędnych zaleca się n50 ≤ 1,0 h-1
 • dla budynków pasywnych n50 ≤ 0,6 h-1

Celem testu szczelności może być również wykrycie, udokumentowanie i usunięcie nieszczelności.

Zakres

 • Przegląd dokumentacji technicznej budynku
 • Analiza zgłaszanych przez zleceniodawcę uwag
 • Wykonanie testu szczelności z detekcją nieszczelności
 • Sporządzenie sprawozdania z badania obejmującego wyznaczenie wielkości pochodnych, np. n50
 • Wskazanie powodów powstania nieszczelności oraz sposobów ich usunięcia

Podstawa prawna

Test szczelności wykonywany jest zgodnie z metodyką podaną w normie PN-EN 13829 „Właściwości cieplne budynków”. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.

Metodyka

Test szczelności wykonuje się w nadciśnieniu i podciśnieniu. Wyróżnia się dwie metody badania: Metoda A – badanie użytkowanego budynku, Metoda B – badanie obudowy budynku na etapie wykonawczym.

Przykładowy spis treści sprawozdania:

 • Dane niezbędne do identyfikacji budynku
 • Podstawa prawna
 • Opis obiektu badań
 • Opis aparatury i procedury
 • Dane pomiarowe
 • Wykres przecieku powietrza
 • Wielkości pochodne
 • Zestawienie nieszczelności i propozycja ich usunięcia

Urządzenie pomiarowe

Test szczelności wykonywany jest przy użyciu drzwi nawiewnych Blower Door Model 4 z odczytem cyfrowym. Zakres pomiarowy urządzenia wynosi od 19 do 7 200 m3/h. Wymiary nastawnej konstrukcji drzwiowej wynoszą: szerokość od 60 do 101 cm, wysokość od 121 do 238 cm.

Czas pomiaru

Pomiar może być przeprowadzony dopiero wtedy, gdy wykonanie obudowy przeznaczonego do badań budynku lub jego części będzie zakończone. Warto wykonać wstępny pomiar przepuszczalności powietrznej przegrody, który daje możliwość bardziej dogodnego usunięcia nieszczelności niż po zakończeniu wznoszenia budynku.

Warunki meteorologiczne

Jeśli iloczyn różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (w kalwinach) i wysokości obudowy budynku w metrach wynosi więcej niż 500 m•K, to jest mało prawdopodobne uzyskanie różnicy ciśnienia w warunkach zerowego przepływu nie przekraczającej 5 Pa. To samo dotyczy sytuacji, w której meteorologiczna prędkość wiatru przekracza 6 m/s lub osiąga trzeci stopień w skali Beauforta. Jeżeli różnica ciśnienia w warunkach zerowego przepływu przekracza 5 Pa, nie można wykonywać badań.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: blower.door@nape.pl

Formularz kontaktowy