Audyty energetyczne lokalnych źródeł ciepła
i sieci ciepłowniczych

Studia wykonalności oraz analizy przedinwestycyjne dotyczące zastosowania
odnawialnych źródeł energii
 • 1
  Analizy

  Prawna, rynkowa, techniczna, środowiskowa, zgodności z polityką sektorową

 • 2
  Plan wdrożenia

  Opis proponowanego systemu wykonawstwa i organizacji

 • 3
  Analiza ekonomiczna

  Analiza finansowo-ekonomiczna

 • 4
  Analiza ryzyka

  Analiza ryzyka i wrażliwości

Cel

 • Tworzenie planów inwestycyjnych i modernizacyjnych
 • Opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności

Zakres

 • Analiza prawna
 • Analiza rynku ciepła
 • Ocena rynku paliw
 • Analiza sposobu zarządzania i organizacji w obiekcie
 • Analiza stanu technicznego budynków i instalacji oraz ocena ich przydatności dla przyszłej działalności
 • Analiza zgodności przedsięwzięcia z polityką sektorową Polski i Unii Europejskiej
 • Opis proponowanego systemu wykonawstwa i organizacji
 • Analiza popytu
 • Analiza opcji technicznych
 • Wstępna analiza oddziaływania na środowisko
 • Plan wdrożenia i funkcjonowania inwestycji
 • Analiza finansowo-ekonomiczna
 • Analiza ryzyka i wrażliwości

Metodyka

Audyty energetyczne lokalnych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, studia wykonalności oraz analizy przedinwestycyjne dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energii wykonywane są zgodnie z wymaganiami inwestora oraz instytucji finansowych.

Analizy techniczne wykonywane są przy wykorzystaniu następującego oprogramowania:

 • Pakiet programów do analizy projektów czystej energii – RetScreen
 • Pakiet programów symulacyjnych DesignBuilder;
 • Pakiety programów do symulacji sieci ciepłowniczych NetzCad oraz  EC Netz 2008
 • Program symulacyjny do projektowania instalacji wykorzystujących OZE – POLYSUN
 • Analizy ekonomiczne i finansowe przeprowadzamy przy wykorzystaniu własnych modeli budowanych indywidualnie na potrzeby projektu.

Opracowanie spełnia wymagania dotyczące ubiegania się o środki z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Infrastruktura i Środowisko, Konkursów NFOŚiGW, Funduszu Termomodernizacyjnego i Remontowego BGK.

Rysunek: Mapa sieci ciepłowniczej.

Referencje

Vattanfall Heat Poland, PGE Energia Odnawialna S.A.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: aelzc@nape.pl

Formularz kontaktowy