Przygotowanie do wdrożenia
Systemu Zarządzania Energią
zgodnie z normą ISO 50001

ISO 50001 wskazuje jak należy tworzyć systemy, procesy i zasady niezbędne do poprawy wykorzystania energii.
  • Szkolenia
  • Analiza luk względem wymagań normy ISO 50001
  • Opracowanie dokumentacji SZE
  • Przeprowadzenie przeglądu energetycznego
  • Opracowanie map procesowych
  • Ustalanie wskaźników wyniku energetycznego i energii bazowej