Rekomendacje

Cel rekomendacji

Na rynku istnieje wiele znaków jakości o zróżnicowanym charakterze. Często uzyskanie odpowiedniej certyfikacji jest wymagane przez prawo, ale istnieje również wiele rekomendacji dobrowolnych. Producenci wyrobów budowlanych mogą uzyskać takie rekomendacje od podmiotów nie związanych z produkcją tych wyrobów. Od lat na potrzeby realizowanych projektów/opracowań/studiów/audytów dokonujemy wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań i nie promujemy żadnej konkretnej technologii. Dzięki swojej dotychczasowej działalności NAPE S.A. postrzegana jest na rynku jako firma, która pełni rolę niezależnego doradcy.

Zakres merytoryczny

Funkcjonowanie współczesnego budynku nie jest prostym połączeniem
funkcjonowania poszczególnych wyrobów, lecz stanowi zintegrowany system, którego efektywność jest wypadkową współdziałania wszystkich
zastosowanych rozwiązań. Oznacza to, iż badanie produktu, np. okna, w oderwaniu od charakterystyki pozostałych komponentów budynku nie jest pełne. NAPE S.A. prowadzi symulacyjne badania efektywności zastosowania komponentów budowlanych jako elementów złożonego układu, uwzględniając charakterystyki wszystkich wyrobów oraz funkcji budynku.

Metodyka

Analiza efektywności poszczególnych produktów wykonywana jest na podstawie szeregu symulacji obejmujących szeroki zakres parametrów konstrukcyjno eksploatacyjnych, takich jak:

 • charakterystyka elementów ochrony cieplnej budynku,
 • charakterystyka systemu wentylacji,
 • charakterystyka systemu grzewczego/chłodniczego,
 • funkcja i charakterystyka użytkowania budynku.

Efektywność poszczególnych komponentów określana jest na podstawie analizy ich zastosowania w opracowanych budynkach referencyjnych. Na podstawie analizy rynku budowlanego w Polsce NAPE S.A. opracowała charakterystykę budynku referencyjnego zarówno dla budownictwa wielorodzinnego jak i jednorodzinnego. W zakładce Budynki referencyjne NAPE przedstawiono podstawowe założenia dotyczące obu budynków referencyjnych, oraz linki do szczegółowych informacji na temat budynków referencyjnych NAPE wraz z opisem procedury symulacji zużycia energii i działania ocenianych systemów:

Kategorie efektywności energetycznej NAPE

Warunkiem koniecznym przyznania określonej kategorii efektywności energetycznej NAPE jest sprawdzenie spełnienia minimalnych warunków użytkowych zdefiniowanych w polskich przepisach prawnych, takich jak strumień powietrza wentylacyjnego, temperatura powietrza wewnętrznego, i inne.

Ocena efektywności energetycznej polega na porównaniu rocznego zużycia energii (ogrzewanie / chłodzenie, napędy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyposażonym w oceniany system ze zużyciem energii w takim samym budynku wyposażonym w referencyjne systemy zgodnie z definicją referencyjnego budynku jedno- lub wielorodzinnego NAPE.

Na podstawie wyników symulacji podział na kategorie efektywności energetycznej NAPE następuje zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • zużycie energii dla budynku referencyjnego stanowi poziom odniesienia równy 100% – poziom referencyjny zużycia energii pierwotnej
 • wynik zużycia energii dla budynku bez zużycia przypadającego na dany komponent (np. brak systemu wentylacji, brak przygotowania c.w.u., nieskończona grubość materiału izolacyjnego, itp.) stanowi poziom odniesienia równy 0%
 • wynik od 0% do 30% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – A1
 • wynik od 30% do 50% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – A2
 • wynik od 50% do 70% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – B1
 • wynik od 70% do 90% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – B2
 • wynik od 90% do 110% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – C
 • wynik powyżej 110% oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – D

Przykładowy wynik oceny systemu wentylacji w budynku wielodzinnym przedstawiono na poniższym wykresie. Z wykresu można dowiedzieć się czy oceniany system spełnia wymagania minimalne (w tym przypadku jaki jest strumień powietrza) oraz z jakim zapotrzebowaniem na energię jest to związane.

Rekomendacja NAPE

Systemy które uzyskały kategorię efektywności energetycznej NAPE A1, A2 i B1 (co najmniej 30% oszczędność energii w stosunku do poziomu referencyjnego) są rekomendowane do stosowania przez Narodową Agencję Poszanowania Energii. Systemy posiadające rekomendację NAPE mogą być oznaczone logo rekomendacji do czasu zmiany warunków technicznych lub zmian technicznych mających wpływ na efektywność energetyczną ocenianego systemu.

Wielorodzinny budynek referencyjny NAPE

Podstawowe założenia
 • budynek 8 kondygnacyjny podpiwniczony
 • mieszkania typu M1, M2 i M3 (i odpowiednie założenia odnośnie sposobu użytkowania budynku)
 • dach płaski
 • parametry cieplne przegród budowlanych (minimalne wymagania WT dla budynków nowowznoszonych),
 • ogrzewanie wodne przy pomocy grzejników konwekcyjnych
 • źródło ciepła – sieć ciepłownicza
 • wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wywiewna (okna z nawiewnikami + dodatkowe założenia o przewietrzaniu budynku tak aby spełnione były wymagania PN-83/B-03430/Az3:2000)
Szczegółowy opis - częsć dot. wentylacjiSzczegółowy opis - część dot. c.w.u.

Jednorodzinny budynek referencyjny NAPE

Podstawowe założenia
 • budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony
 • pomieszczenia funkcjonalne: parter: pokój dzienny, gabinet, kuchnia z jadalnią, łazienka/WC, korytarz; I piętro 3 sypialnie, 2 łazienki/WC, garderoba, korytarz
 • garaż przylegający do budynku nieogrzewany
 • dach dwuspadowy
 • parametry cieplne przegród budowlanych (minimalne wymagania WT dla budynków nowowznoszonych)
 • ogrzewanie wodne przy pomocy grzejników konwekcyjnych
 • źródło ciepła – sieć ciepłownicza
 • wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wywiewna (okna z nawiewnikami + dodatkowe założenia o przewietrzaniu budynku tak aby spełnione były wymagania PN-83/B-03430/Az3:2000)
 • sposób użytkowania (4 osobowa rodzina – 2+2)
Szczegółowy opis
Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o email lub kontakt telefoniczny.
tel.: 22 505 46 61
email: nape@nape.pl