Białe certyfikaty

Każdy, kto zamierza przeprowadzić modernizację, która spowoduje obniżenie zużycia energii może uzyskać białe certyfikaty. Pomagamy na każdym etapie tej procedury:
 • 1
  Audyt efektywności energetycznej

  Potwierdza wielkość planowanej oszczędności energii – to na tej podstawie określana jest wartość białych certyfikatów.

 • 2
  Przygotowanie wniosku i załączników

  Pomagamy przygotować wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 • 3
  Weryfikacja audytu

  Uczestniczymy w procesie weryfikacji i uzupełniania załączników do wniosku.

 • 4
  Uzyskanie białego certyfikatu

  Potwierdzenie realizacji projektu w Urzędzie Regulacji Energetyki i wypłata dofinansowania.

Oferujemy pomoc w ustaleniu możliwości pozyskania atrakcyjnej formy bezzwrotnego dofinansowania modernizacji poprawiających efektywność energetyczną jaką są tzw. BIAŁE CERTYFIKATY (świadectwa efektywności energetycznej – zbywalne prawa majątkowe) oraz przeprowadzenie klienta przez proces ich pozyskania na preferencyjnych warunkach.

Nasza dotychczasowa skuteczność w pozyskiwaniu białych certyfikatów pozwala nam oferować wszystkim naszym klientom rozliczenie na zasadach „success fee”, czyli nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero po uzyskaniu dofinansowania przez klienta.

System wspierania efektywności energetycznej w postaci tzw. białych certyfikatów jest relatywnie stabilnym i uporządkowanym sposobem zachęcającym do podejmowania działań na rzecz ograniczania energochłonności. Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami jego działania.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty, czyli Świadectwa Efektywności Energetycznej to produkt giełdowy, którym obraca się na Towarowej Giełdzie Energii. Są to tzw. Prawa Majątkowe – które mogą być sprzedane, a uzyskana kwota stanowi przychód. Istnieją podmioty, które mają ustawowy obowiązek odkupić białe certyfikaty, jeżeli te znajdują się na giełdzie. Oznacza to, że posiadacz białych certyfikatów ma dużą pewność, że będzie mógł je sprzedać po cenie rynkowej.

Kto może uzyskać białe certyfikaty?

Każdy, kto zamierza przeprowadzić modernizację, która spowoduje obniżenie zużycia energii w dowolnej postaci. Poczynając od osób prywatnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, przez spółki prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spółki państwowe, instytucje państwowe aż po jednostki samorządu terytorialnego – urzędy, gminy itp.

Kiedy można składać wniosek o białe certyfikaty?

O białe certyfikaty należy wnioskować PRZED rozpoczęciem planowanej modernizacji. Za rozpoczęcie modernizacji uznaje się podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji lub zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji, jeżeli realizujemy projekt własnymi siłami. Wg. wykładni URE jest to pierwsze wiążące zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. Za rozpoczęcie modernizacji NIE uznaje się zakupu gruntu pod modernizację, sporządzenia projektu modernizacji czy ogłoszenia przetargu w celi wyłonienia wykonawcy.

Co należy zrobić, żeby dostać białe certyfikaty?

Żeby dostać białe certyfikaty należy planować przeprowadzenie modernizacji, a przed jej rozpoczęciem złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jednym z załączników do wniosku jest Audyt Efektywności Energetycznej, potwierdzający ilość planowanej do uzyskania oszczędności energii – to na tej podstawie określana jest wartość białych certyfikatów, a więc przybliżona kwota finansowa dofinansowania jakie można uzyskać w wyniku zrealizowania modernizacji. NAPE S.A. zajmuje się kompleksowo procesem pozyskania białych certyfikatów – od audytu, przez przygotowanie wniosku i wszystkich załączników do wniosku aż po weryfikację audytu i uzupełnianie załączników do potwierdzenia realizacji projektu w URE.

Za jakie modernizacje można dostać białe certyfikaty?

 • termomodernizacja budynków, docieplenie ścian, dachów, podłóg, wymiana okien i drzwi, wymiana kotłów grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymiana oświetlenia w budynkach, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i tym podobne;
 • wymiana lub modernizacja sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła w kotłowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach, modernizacja pomp, wymiana napędów elektrycznych, wymiana wentylatorów, zastosowanie falowników przy napędach elektrycznych, zastosowanie automatyki i sterowania i inne;
 • modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (także ulicznego), wymiana lub modernizacja instalacji i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych do produkcji i obróbki;
 • wymiana, modernizacja lub zastosowanie sterowania automatycznego w oświetleniu, napędach elektrycznych, wentylatorach, pompach, sprężarkach, itp.;
 • wykonanie odzysku ciepła z dowolnej instalacji: z instalacji sprężonego powietrza, instalacji chłodniczej, z procesów przemysłowych, ze ścieków, z wentylacji, ze spalin i z innych procesów;
 • izolacja cieplna gorących rurociągów przemysłowych, izolacja cieplna instalacji chłodu, izolacja cieplna zaworów i maszyn gorących;
 • ograniczenie strat transformatorów, strat sieciowych, strat związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
 • i inne…

Jaka jest wysokość dofinansowania, którą można uzyskać w postaci białych certyfikatów?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od tego, ile energii zostanie zaoszczędzone w ciągu roku w wyniku planowanej modernizacji, zatem zależy od efektu energetycznego. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można szacować, że dla typowych projektów, uzyskana wartość pieniężna białych certyfikatów może wynieść:

 • wymiana oświetlenia na LED – około 10-15% kosztów modernizacji,
 • termomodernizacja budynków – około 10-20% kosztów modernizacji,
 • wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowaną – około 5-15% kosztów modernizacji,
 • wymiana kotłów grzewczych – około 10-40% kosztów modernizacji,
 • wymiana napędów elektrycznych – około 20-25% kosztów modernizacji.

Zapraszamy do współpracy!

W celu ustalenia czy Państwa projekt kwalifikuje się do systemu białych certyfikatów oraz rozwiania wszelkich wątpliwości na temat audytu efektywności energetycznej zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

tel.: 22 505 46 61
email: biale.certyfikaty@nape.pl
Formularz kontaktowy

Fot.: Przykładowy biały certyfikat.