Audyt oświetlenia budynku

 • 1
  Inwentaryzacja i pomiary

  Inwentaryzacja i pomiary natężenia oświetlenia

 • 2
  Ocena energochłonności

  Obliczenie wskaźnika efektywności oświetlenia

 • 3
  Rozwiązania

  Propozycje rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną

 • 4
  Koszty i efekty

  Oszacowanie kosztów inwestycyjnych i efektów modernizacji

Cel

Określenie możliwości poprawy efektywności oświetlenia w obiekcie oraz przedstawienie szacunkowych kosztów inwestycyjnych wraz z efektami ekonomicznymi zaproponowanych modernizacji.

Dostosowanie instalacji oświetlenia wewnętrznego do obowiązujących przepisów, a także poprawa jakości oświetlenia i ergonomii pracy.

Zakres

 • Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia budynku
 • Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w wybranych lokalizacjach
 • Ocena energochłonności istniejącego systemu oświetlenia budynku (wskaźnika efektywności oświetlenia (Lighting Energy Numeric Indicator – LENI)
 • Propozycje rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną instalacji oświetleniowej
 • Oszacowanie kosztów inwestycyjnych i efektów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zaproponowanych modernizacji.

Metodyka

Zadaniem inwentaryzacji oświetlenia jest określenie liczby zainstalowanych punktów świetlnych oraz rodzajów zastosowanych źródeł światła, a następnie oszacowanie ilości zużywanej przez nie energii elektrycznej.
W obiekcie przeprowadza się pomiary natężenia oświetlenia Eśr, oraz współczynników odbicia powierzchni zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12464-1. Warunki oświetlenia uznaje się za prawidłowe, jeżeli średnie eksploatacyjne natężenie oświetlenia Eśr jest równe lub wyższe od wymaganego przez normę i inne aktualnie obowiązujące przepisy.

Referencje

 • Audyty oświetlenia wewnętrznego w 21 budynkach Politechniki Warszawskiej (projekt UE Ekologiczna Rewitalizacja Budynków PW)
 • Audyt oświetlenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Oszacowanie potencjału modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynków użyteczności publicznej i ulicznego w 110 gminach w woj. Polski północno-wschodniej (projekt GEF dla Banku Gospodarstwa Krajowego)
 • Modernizacja oświetlenia ROSTI Poland ” Hala Wtryskarek” i “Magazyn surowców”
 • Audyt energetyczny wraz z audytem oświetlenia budynku Zachęty

Fot.: Wnętrze Hali Koszyki w Warszawie, źródło: www.koszyki.com.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: nape@nape.pl

Formularz kontaktowy