Analiza kosztów ogrzewania lokali i budynku

 • 1
  Weryfikacja obciążenia

  Weryfikacja projektowego obciążenia cieplnego budynku

 • 2
  Obliczenia zapotrzebowania

  Sezonowe zapotrzebowanie na energię pierwotną, końcową i użytkową

 • 3
  Koszty ciepła

  Ciepło użytkowe dostarczane na cele c.o i c.w.u.

 • 4
  Rozliczanie

  Wzory korygujące i regulamin rozliczeń

Cel

Celem analizy jest określenie zasad rozliczania kosztów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową lokali w budynkach mieszkalno-usługowych i wielofunkcyjnych użyteczności publicznej.

Zakres

 • Weryfikacja projektowego obciążenia cieplnego budynku
 • Obliczenia sezonowego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, końcową i użytkową
 • Analiza możliwości zastosowania współczynników korekcyjnych ze względu na położenie lokalu
 • Określenie kosztu jednostkowego ciepła użytkowego dostarczanego na cele c.o i c.w.u. przy aktualnym poziomie cen mediów
 • Opracowanie wzorów korygujących ww. koszt w przypadku zmian cen nośnika energii i systemu określania wysokości zaliczek z podziałem na część stałą i zmienną
 • Opracowanie tekstu regulaminu rozliczania kosztów ciepła

Metodyka

Moc zamówioną oblicza się na podstawie normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. Strumień powietrza wentylacyjnego do obliczeń zostanie wyliczony na podstawie normy PN-EN 12831. Obliczenia wykonuje się za pomocą programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.5 Pro, przyjmując wieloletnie dane klimatyczne publikowane na stronie Ministerstwa Infrastruktury dotyczące średnich miesięcznych wartości zewnętrznych temperatur.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku wykonuje się na podstawie normy PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia” i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej ich charakterystyki energetycznej. Obliczenia wykonuje się przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.5 Pro.
Strumień powietrza wentylacyjnego jest określony na podstawie normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Obliczenia są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i rozporządzeniami.

Referencje

Obiekty mieszkalne Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Konstancin-Jeziorna

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: koszty.ogrzewania@nape.pl

Formularz kontaktowy