Usługa zarzadzania energią w budynku NAPEsaver

Oszczędności wynikające z wdrożenia NAPEsaver mogą wynosić od 10 do 30% kosztów zużywanych mediów. Kluczowym aspektem przy wdrażaniu usługi zarządzania energią typu NAPEsaver jest nierozłączny nadzór doświadczonych doradców w dziedzinie zarządzania energią i efektywności energetycznej. Udział specjalistów w procesie gwarantuje odpowiednie dopasowanie zadanych parametrów w systemie sterowania do profilu i charakteru użytkowania budynku, a także ciągłe dostosowywanie ich do rzeczywistych potrzeb

 

W czym może pomóc nasza usługa? – np. redukowanie wzrostu kosztów ogrzewania

Wzrost cen ciepła sieciowego i gazu stanowi poważne wyzwanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W okresie od 2020 do 2024 roku ceny ciepła sieciowego wzrosły o 97% i stanowią już ponad 50% całkowitych kosztów utrzymania nieruchomości. Wysokie koszty ogrzewania zwiększają ryzyko utraty płynności finansowej.

Jak to robimy? -np. poprzez zarządzanie potrzebami cieplnymi budynku

W odpowiedzi na te wyzwania oferujemy rozwiązanie wykorzystujące moduł telemetryczny, który gromadzi dane z węzła cieplnego i dodatkowo umożliwia naszym ekspertom bieżące optymalizowanie zużycia ciepła. Prototyp zainstalowany kilka lat temu w budynku mieszkalnym w Warszawie pozwolił na redukcję zapotrzebowania na ciepło sieciowe o 15,7%, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego.

Co to jest moduł telemetryczny?

Moduł telemetryczny to zaawansowane urządzenie służące do zarządzania energią, np. ciepłem. Działa na podstawie danych zbieranych z węzła cieplnego lub kotłowni i pozwala na optymalizowanie zużycia przy zapewnieniu komfortu cieplnego. Moduł jest programowany z wykorzystaniem analizy statystycznej (AI) oraz w oparciu o unikalny know-how naszych ekspertów, co umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów pracy systemu grzewczego do rzeczywistych potrzeb i zapobiega przegrzewaniu budynku.

Zakre usługi:

 • 1
  Koncepcja modernizacji i automatyzacji kotłowni / węzła cieplnego.

 • 2
  Pomoc w wyborze wykonawcy.

 • 3
  Merytoryczny nadzór nad modernizacją.

 • 4
  Uruchomienie.

  Uruchomienie, uruchomienie, uruchomienie, uruchomienie

 • 5
  Agregacja i analiza danych.

 • 6
  Implementacja harmonogramów i ciągła korekta nastaw.

 • 7
  Dostęp do wizualizacji pracy węzła przez Internet.

 • 8
  Cykliczne raporty o efektach modernizacji.

Warunki współpracy:

 • Węzeł cieplny lub kotłownia są własnością Klienta.

 • W pomieszczeniu jest dostęp do Internetu (sieć kablowa lub GSM)

 • Klient finansuje przebudowę według koncepcji modernizacji.

 • Zawarcie umowy wynajmu modułu telemetrycznego wraz z oprogramowaniem.

 • Wpłata jednorazowej zwrotnej kucji za moduł telemetryczny.

 • Cykliczne comiesięczne opłaty za wynajem modułu telemetrycznego oraz usługę zarządzania energią.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email:  rkropiewnicki@nape.pl lub napesaver@nape.pl