Ekspertyzy

Pomagamy rozwiązywać problemy
związane z efektywnością energetyczną

Podejmujemy się realizacji nietypowych zleceń,
których zakres leży w kompetencjach naszego zespołu.
 • Znajomość rynku
 • Doświadczeni eksperci
 • Innowacyjne rozwiązania
Skontaktuj się z nami

Plany SECAP

Plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) są niezbędne
do prowadzenia przez gminy skoordynowanej gospodarki zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
 • Cele zmniejszenia emisji CO2
 • Zwiększenie udziału energii z OZE
 • Ograniczenie zużycia energii końcowej
 • Określenie konkretnych działań i terminów

Plany zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe

Zbilansowanie wykorzystania energii w gminie, pokazanie rezerw tkwiących
w racjonalizacji użytkowania energii przez odbiorców.
 • Projekt założeń
 • Ocena rozwiązań
 • Tworzenie planu
Więcej informacji

Zintegrowane projektowanie budynków

Wsparcie inwestorów od etapu planowania inwestycji po wykonanie
analizy energetycznej i ekonomicznej.
 • Spełnienie wymagań inwestora
 • Minimalizacja nakładów inwestycyjnych
Więcej informacji
 • Zminimalizowanie kosztów eksploatacji
 • Zapewnienie dobrego klimatu wewnętrznego

Odnawialne i alternatywne źródła energii

Dobór systemów odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, pomoc
przy znalezieniu wsparcia finansowego.
 • Wymiarowanie instalacji
 • Koszty eksploatacyjne
 • Doradztwo
Więcej informacji
Narzędzie do samodzielnej analizy zastosowania alternatywnych
i odnawialnych źródeł energii
Skorzystaj z aplikacji

Ocena jakości izolacyjności termicznej przegród
zewnętrznych budynku z użyciem kamery termowizyjnej

Termogramy bezlitośnie pokazują braki i niedociągnięcia
wykonawcze, które skutkują wzmożoną ucieczką ciepła z budynku.
 • Sprawdzenie jakości wykonania docieplenia
 • Ustalenie przyczyn pojawienia się zagrzybienia
 • Wykrycie zawilgocenia przegród zewnętrznych
Więcej informacji
 • Sprawdzenie docieplenia kominów
 • Wykrycie usterek ogrzewania podłogowego
 • Sprawdzenie stanu grzejników