Celem dyskusji przy Okrągłych Stołach było wsparcie dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów  i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki biznesowej.

NAPE współorganizowało i czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brało udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji. 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami ze spotkań!

Drugi Okrągły Stół, 27 marca 2019
Pierwszy Okrągły Stół ,15 maja 2018