Opis projektu

Nazwa projektu: ASIEPI Ocena i poprawa wprowadzania dyrektywy EPBD
Okres realizacji: 2007-2010
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: International Network for Information on Ventilation and Energy Performance EEIG
Partnerzy:
 1. Belgian Building Research Institute (BBRI), Belgia
 2. National and Kapodestrian University of Athens (NKUA), Grecja
 3. Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Holandia
 4. Fraunhofer Institute of Building Physics (IBP), Niemcy
 5. Stiftelsen for Industriell Teknisk Forskning ved Norges Tekniske Høgskole występująca w imieniu swojego instytutu SINTEF Buildings & Infrastructure (SINTEF), Norwegia
 6. Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Francja
 7. Faculdate de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Portugalia
 8. Centre d Etudes Techniques de l Equipement de Lyon (CETE de Lyon), Francja
 9. Federation of European Heating and Air-conditioning Associations (REHVA)
 10. Ente per le Nuove Tecnologie l Energia e l Ambiente (ENEA), Włochy
 11. Asociacion de Investigacion y Cooperacion Industrial de Andalucia (AICIA), Hiszpania
 12. Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Polska
 13. Technical Research Centre of Finland (VTT), Finlandia
 14. Energie und Umweltzentrum am Deister e.V. (E-U-Z), Niemcy
 15. ENVIROS, s.r.o. (ENVIROS), Czechy
 16. Danish Building Research Institute (SBi), Dania
Strona internetowa: https://ec.europa.eu/energy/intelligent
Cel projektu:

Projekt ASIEPI powstał dla oceny i udoskonalenia wprowadzania dyrektywy EPBD dla nowych budynków i budynków remontowanych.

Założono osiągnięcie następujących celów:

 • dopilnowanie wprowadzenia dyrektywy EPBD we wszystkich Państwach Członkowskich na czas
 • stworzenie narzędzi pozwalających ocenić poziom charakterystyki energetycznej w Państwach Członkowskich, na podstawie którego będzie można dokonać przeglądu charakterystyk energetycznych w poszczególnych Państwach Członkowskich oraz szybko je porównać
 • zdobycie wiedzy o wdrażaniu dyrektywy EPBD przez rządy poszczególnych Państw Członkowskich
 • zidentyfikowanie przybliżeń i uproszczeń dla polepszenia zgodności i kontroli
 • przeanalizowanie zebranych informacji o uproszczeniach wprowadzonych przez Państwa Członkowskie dotyczących mostków cieplnych, używanych do obliczania charakterystyki energetycznej
 • podwyższenie świadomości w Państwach Członkowskich, dotyczącej potencjalnych problemów oceny systemu w oparciu o zebrane doświadczenia innych Państw Członkowskich
 • stworzenie lub podwyższenie świadomości Państw Członkowskich w sferze dostępnych alternatywnych technik i technologii, polepszających komfort cieplny bez podwyższania zużycia energii oraz ocenę charakterystyki energetycznej.