Audyt energetyczny budynku mieszkalnego

(na podstawie Ustawy o remontach i termomodernizacji)
 • 1
  Ocena stanu technicznego

  Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji.

 • 2
  Charakterystyka energetyczna

  Określenie charakterystyki energetycznej budynku.

 • 3
  Zakres termomodernizacji

  Wykaz usprawnień i opis techniczny planowanego przedsięwzięcia.

 • 4
  Ocena ekonomiczna

  Ocena ekonomiczna wybranego wariantu.

Cel

Wskazanie zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji prowadzącej do obniżenia rachunków za ciepło na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody,  z wykorzystaniem kredytu z premią termomodernizacyjną.

Zakres

 • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji.
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku.
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Ocena ekonomiczna wybranego wariantu.

Audyt energetyczny jest dokumentem zgodnym z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i stanowi założenia do projektu budowlanego. Jest też podstawą do weryfikacji mocy zamówionej, gdyż obejmuje obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego. Pozytywnie zweryfikowany audyt jest niezbędny (wraz z uwiarygodnieniem zdolności kredytowej klienta) do udzielenia kredytu, którego spłata następuje częściowo dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania.

Metodyka

W opracowaniu wykorzystuje się następujące przepisy i normy:

 • PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”
 • PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania”
 • PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”
 • PN-EN ISO 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”

Referencje

Ponad 3000 wykonanych audytów, z czego ok.1200 dla wspólnot mieszkaniowych, pozostałe dla spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych w Warszawie i na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Udzielamy gwarancji na pozytywną weryfikację audytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: audyty@nape.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY