Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu dyskusyjnym na temat zastosowania odnawialnych źródeł energii przez stworzenie społeczności energetycznej we Wspólnocie Mieszkaniowej Beli Bartoka 8

Warsztat MAMCA – Jak cele społeczności energetycznej pokrywają się z opracowanymi scenariuszami wykorzystania OZE

9 marca 2022, środa, godz. 18:00 – 19:30  

Rejestracja ⇒⇒⇒⇒⇒⇒

Warsztat organizowany jest we współpracy Wspólnotą Mieszkaniową Beli Bartoka 8 z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. z Warszawy oraz Uniwersytetem Brukselskim – jego grupą badawczą MOBI w ramach projektu Unii Europejskiej RENAISSANCE.

Celem projektu jest wsparcie we wdrażaniu społeczności energetycznych, które koncentrują się na zwiększeniu dostępności do energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii na użytek lokalnych społeczności.

Wykorzystanie przez Wspólnotę odnawialnych źródeł energii daje nadzieję na możliwość obniżenia kosztów energii bezpośrednio jej mieszkańców. Szukając możliwości wdrożeniowych takich rozwiązań warto przyjrzeć się tworzeniu społeczności energetycznych czemu służy właśnie współpraca z projektem RENAISSANCE.

Pierwszym krokiem do zbadania tej możliwości była ankieta przeprowadzona w 2021 r, na którą odpowiedziało 56 członków Wspólnoty, która pozwalała opracować wstępne scenariusze wdrożenia społeczności energetycznej we Wspólnocie. 

Teraz, po przeanalizowaniu wielu informacji, chcielibyśmy zaprosić Państwa na warsztaty podczas których podzielimy się wynikami naszych prac, przedyskutujemy je
i ocenimy różne scenariusze rozwoju społeczności energetycznej w naszej Wspólnocie.

Warsztaty odbędą się na on-line na platformie google meet – link do spotkania zostanie przesłany po rejestracji.  

                                                                                        PROGRAM

Otwarcie

18:00 – 18:05

Rafał Kropiewnicki, Wspólnota Mieszkaniowa Beli Bartoka 8

 

Andrzej Rajkiewicz

Ekspert w Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. ( NAPE S.A.)

Aktualna sytuacja
Wspólnoty

 

18:05 – 18:30

Rafał Kropiewnicki, Wspólnota Mieszkaniowa Beli Bartoka 8

Prezentacja wyników ankiety  przeprowadzonej wśród mieszkańców Wspólnoty

Prezentacja możliwych scenariuszy realizacji społeczności energetycznej we Wspólnocie

18:30 – 18:45

Uniwersytet Brukselski / Andrzej Rajkiewicz

NAPE S.A.

Warsztat:

Ocena istotnych czynników dotyczących wykorzystania energii i poprawy efektywności energetycznej

18:45 – 19:00

Wykorzystanie narzędzia on-line MAMCA do oceny czynników 

 

 

Prezentacja wyników narzędzia ankietowego MAMCA oraz dyskusja

19:00 – 19:20

Uniwersytet Brukselski / Andrzej Rajkiewicz

NAPE S.A.

Podsumowanie warsztatu i dalsze plany

 

19:20 – 19:30

Uniwersytet Brukselski

NAPE S.A.

Wspólnota Beli Bartoka 8

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontakt z organizatorem

Mail renaissance@nape.pl

Tel:  Katarzyna Rajkiewicz +48 6666 666 107