Opis projektu

Nazwa projektu: BEST RESULT Promocja technologii i systemów energetycznych dla budownictwa opartych o paliwa odnawialne
Okres realizacji: 2006-2008
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: CRACA Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana
Partnerzy: Centro Regionale di Assisnetza per la Cooperazione Artigiana Societa Cooperativa (CRACA) – Venezia, Włochy– koordynator projektu
Unione Provinciale Artigiani (UPA) – Padova,Włochy
Universita degli Studi di Padova – Padova, Włochy
Energy Management SRL (GFE) – Firenze, Włochy
Chambers’ Group for the Development of Greek Isles (EOAEN) – Chios, Grecja
SC Chiminform Data SA (CHD) – Bucharest, Rumunia
Mid Wales Energy Agency Ltd (MWEA) – Machynlleth, Wielka Brytania
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA (NAPE) – Warszawa, Polska
Escola Superior de Technologia de Setubal (ESTSetubal) – Setubal, Portugalia
Universidad de Valladolid (UVA) – Valladolid, Hiszpania
ESCAN S.A – Madrit, Hiszpania
Centre for Renewable Energy Sources (CRES) – Pikermi, Grecja
Fundacion CENER-CIEMAT (CENER) – Nawarra, Hiszpania
Centro de Automatizacion, robotnica y Tecnologias de la Informacion y de la Fabricacion (CARTIF) – Valladolid, Hiszpania
Fundacion Asturiana de la Energis (FAEN) – Asturias, Hiszpania
Strona internetowa: https://www.buildup.eu/en/explore/links/best-result-project
Cel projektu:

Projekt był realizowany w ramach programu Ineligentna Energia – Europa, powstał przy współpracy instytucji europejskich, których zadaniem jest podnoszenie świadomości kadry inżynierskiej w zakresie nowych technologii budowlanych, w tym w szczególności technologii umożliwiających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Podstawowym celem projektu było stworzenie szerokiego systemu szkoleń, obejmującego różne techniki nauczania, przeznaczonego dla różnych grup odbiorców potencjalnie zainteresowanych wdrażaniem technologii paliw odnawialnych w sektorze budownictwa. Na system ten składają się takie formy nauczania, jak seminaria, warsztaty, kursy podyplomowe oraz szkolenie typu e-learning. Przy czym, co ważne, projekt obejmował działania zarówno po stronie podaży, jak i popytu.