Opis projektu

Nazwa projektu: BioEnergy Farm 2
Okres realizacji: 2014-2016
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: Cornelissen Consulting Services B.V., NL
Partnerzy: DCA Multimedia B.V., NL
University of Turin, IT
Coldiretti Piemonte, TI
National Energy Conservation Agency, PL
Foundation Science and Education for Agro-Food Sector (FNEA), PL
The International Biogas and Bioenergy Centre of Competence, DE
Association for Technology and Structures in Agriculture, DE
Boerenbondvereniging voor Projecten vzw, BE
Agrotech A/S, DK
Okologisk Landsforening, DK
Chambre regionale d’agriculture de Bretagne, FR
TRAME, FR
Strona internetowa: http://www.bioenergyfarm.eu/
Cel projektu:

Celem projektu BioEnergy Farm II jest rozwój rynku mikroinstalacji biogazowych. Działania te mogą zwiększyć ilość odnawialnej energii produkowanej w gospodarstwach rolnych o 60 MW. Ten wzrost planujemy osiągnąć dwufazowo:

  1. Pierwsza faza obejmuje okres realizacji projektu. Przed jego zakończeniem, zamierzamy pomóc 700 rolnikom w ocenie wykonalności i tworzeniu biznesplanów, łącznie na około 100 MW. Bezpośrednim rezultatem powinien być wzrost produkcji biogazu o 28 MW. Z uwagi na czas jaki jest potrzebny do zrealizowania biznesplanu, 28 MW planujemy osiągnąć w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projektu.
  2. Druga faza potrwa do 2020 roku. Spodziewamy się w niej zainstalowania kolejnych 32 MW bioenergii w krajach Unii Europejskiej, ponieważ projekt przyczyni się do rozwoju rynku mikrobiogazowni. Wierzymy, że realizacja pierwszych mikrobiogazowni wywoła efekt kuli śnieżnej i przekona większą liczbę rolników do tej technologii. Projekt BioEnergy Farm II, oferując aktualizowane i niezawodne narzędzia, będzie dla nich wsparciem.