Opis projektu

Nazwa projektu: BioEnergy Farm
Okres realizacji: 2010-2013
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: Cornelissen Consulting Services B.V., NL
Partnerzy: Uniwersytet w Turynie, Włochy
Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polska
Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy
Estoński Uniwersytet Przyrodniczy
Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Stosowania Biogazu i Bioenergii
Związek Rolników Włoskich
ZET Solutions, Holandia
Biogas-E, Belgia
Stimuland, Holandia
Estońska Federacja Rolników
Strona internetowa: https://ec.europa.eu/energy/intelligent
Cel projektu:

Projekt skierowany był głównie do rolników, leśników i właścicieli ziemskich i miał na celu upowszechnienie stosowania i produkcji bioenergii i biopaliw w rolnictwie poprzez zapewnienie wolnego dostępu do:

  • rzetelnych informacji na temat bionenergii i biopaliw
  • narzędzi obliczeniowych potrzebnych do oceny opłacalności bioenergii i biopaliw dla każdego indywidualnego przypadku
  • porad i wsparcia ekspertów

Ponadto, BioEnergy Farm zorganizował także warsztaty dla rolników, podczas których mogli dowiedzieć się o możliwościach stosowania bioenergii w rolnictwie, zapoznać się z narzędziami obliczeniowymi dostępnymi przez Internet i nauczyć się interpretacji wyników obliczeń. W ramach projektu zorganizowane zostały również wycieczki dla rolników aby pokazać im przykłady projektów wykorzystujących biogaz, spalanie biomasy i uprawy energetyczne. Jeśli wynik wstępnej kalkulacji wykonanej za pomocą internetowego narzędzia do wstępnej oceny zasobów bioenergii okazywał się pozytywny, eksperci, którzy zostali w ramach projektu odpowiednio przeszkoleni, kontaktowali się z rolnikiem aby zebrać dokładniejsze dane i za pomocą bardziej zaawansowanych narzędzi obliczeniowych przygotować konkretne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Pomagali również w przygotowaniu biznesplanu.

Stworzono narzędzia analityczne uwzględniające polski system dopłat i lokalne uwarunkowania produkcji bioenergii, bezpłatnie dostępne online i do pobrania w języku polskim. Baza wiedzy o produkcji bioenergii w rolnictwie zawierająca zarówno podstawowe informacje, przykłady, jak i fachowe opracowania jest także dostępna po polsku. Przeszkolono grupę polskich doradców rolniczych, zorganizowano warsztaty i wycieczki dla rolników, by pokazać działające instalacje. Polscy eksperci pomogli przeprowadzić 81 analiz i opracowali 20 biznesplanów.