Opis projektu

Nazwa projektu: Weryfikacja rezultatów projektu “Bucharest S1 thermal rehabilitation”
Okres realizacji: 2012
Źródło finansowania: Europejski Bank Inwestycyjny
Koordynator projektu: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Partnerzy: Rumuńskie Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Cel projektu:

Weryfikacja rezultatów termomodernizacji budynków mieszkalnych w dzielnicach Bukaresztu.

Weryfikacja dokumentacji oraz wykonanych robót.

Rezultaty projektu:

Raporty dla EBI stwierdzające poprawność lub brak poprawności wykonanych prac.