Opis projektu

Nazwa projektu: BUILD UP Europejski portal poświęcony efektywności energetycznej budynków
Okres realizacji: 2009-2010
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: International Network for Information on Ventilation and Energy Performance – Belgia
Partnerzy: Belgian Building Research Institute – Belgia
TNO Built Environment and Geosciences – Holandia
Centre Scientifique et Technique de Batiment – Francja
Uniwersytet w Atenach, Wydział Fizyki – Grecja
Fraunhofer Institute for Building Physics – Niemcy
Centre Technique des Industries Aerauliques et Thermiques – Francja
PAU Education – Hiszpania
Pracsis – Belgia
Sympraxis Team – Grecja
Danish national building research institute (Sbi) – Dania
The Federation of European Heating and Air-conditioning Associations – Holandia
Kennisinstituut voor de installatiesector (ISSO) – Holandia
Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Porto – Portugalia
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – Polska
Strona internetowa: https://www.buildup.eu/en
Cel projektu:

Portal BUILD UP jest przeznaczony dla specjalistów w zakresie budownictwa, przedstawicieli organów władzy publicznej oraz mieszkańców. Głównym celem portalu jest upowszechnianie i zachęcanie do stosowania najlepszych praktyk zmierzających do ograniczenia zużycia energii w budynkach w Europie. Portal zawiera również aktualne informacje na temat polityki energetycznej UE w zakresie budynków.

W 2009 r. Komisja Europejska wdrożyła inicjatywę BUILD UP, aby upowszechniać wśród wszystkich podmiotów związanych z budownictwem wiedzę na temat niewykorzystanego do tej pory potencjału oszczędności. Aby promować wznoszenie w Europie lepszych i inteligentniejszych budynków, inicjatywa ta ma łączyć ze sobą specjalistów w zakresie budownictwa, przedstawicieli lokalnych organów władzy publicznej oraz obywateli. Utworzony w jej ramach portal internetowy ma skupiać i uwalniać potencjał intelektualny Europejczyków w celu skutecznego wdrażania metod oszczędzania energii w budynkach.