Opis projektu

Nazwa projektu: City Finance Lab – First Full Cycle
Okres realizacji: 2018
Źródło finansowania: Unia Europejska za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC
Zleceniodawca: Climate KIC i South Pole
Partnerzy:

EcoScada

KAPE

Strona internetowa: http://local.climate-kic.org/city-finance-lab/supported-initiatives/national-energy-conservation-agency-poland/
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie skali głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków prywatnych w miastach w Polsce. Innowacyjnym sposobem osiągnięcia tego celu jest stworzenie kompleksowego produktu, który pomoże samorządom lokalnym i firmom ESCO w przygotowaniu, sfinansowaniu, przeprowadzeniu i prawidłowym rozliczeniu skutków umów o poprawę efektywności energetycznej. Produkt będzie zawierał instrument finansowy zawierający finansowanie prywatne i publiczne, a także stałą pomoc techniczną w postaci centrum kompetencyjnego w tej dziedzinie. Produkt zostanie przetestowany na wybranych przykładach w polskich miastach.