Opis projektu

Nazwa projektu: EMPI “Zarządzanie Energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001”
Okres realizacji: 2016-2017
Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Koordynator projektu: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., PL
Partnerzy: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., PL
Norsk Energi, NOR
Strona internetowa: http://empiproject.eu/index.php/start/
Cel projektu: Celem projektu jest popularyzacja standardu zarządzania energią EN ISO 50001 w Polsce, poprzez wdrożenie go w wybranych 9 przedsiębiorstwach i zademonstrowanie na ich przykładzie korzyści ekonomicznych i ekologicznych z nim związanych. W ramach projektu rozpowszechniana będzie wiedza na temat praktycznych aspektów stosowania systemów zarządzania energią w przemyśle. Norwescy i polscy eksperci przeprowadzą zarządców i personel techniczny przedsiębiorstw przez proces wdrażania standardu PN-EN ISO 50001. Przewidziano szkolenia, konsultacje techniczne i indywidualne doradztwo. W ramach projektu przeanalizowany zostanie obecny poziom zarządzania energią w wybranych przedsiębiorstwach, zebrane zostaną stosowne wymagania prawne, w przedsiębiorstwach pilotażowych przeprowadzone będą audyty energetyczne, opracowane zostaną plany energetyczne w oparciu o wskaźniki efektywności energetycznej.