Opis projektu

Nazwa projektu: EPBD Platform – Platforma na rzecz wspierania Dyrektywy EPBD
Okres realizacji: 2005-2008
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: INIVE EEIG the International Network for Information on Ventilation and Energy Performance
Partnerzy:
 1. REHVA (EU)
 2. SBi (DK)
 3. BRE (UK)
 4. NAPE (PL)
 5. ISSO (NL)
 6. UP-FGT (PO)
 7. ENVIROS (CZ)
Strona internetowa: została zastąpiona przez www.buildup.eu
Cel projektu:

Podstawowym delem projektu było doprowadzenie do wdrożenia zapisów Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) we wszystkich 25 krajach członkowskich oraz Bułgarii i Rumunii oraz kontrola oczekiwanych oszczędności energii spowodowanych tym wdrożeniem. Oznacza to:

 • zbieranie i rozpowszechnianie informacji o projektach współfinansowanych przez w EU oraz projektach krajowych wspierających wdrożenie Dyrektywy w ww. krajach
 • ocenę potencjału oszczędności oraz porównanie z osiągniętymi wynikami po wdrożeniu.

Dodatkowe cele to:

 • wprowadzenie mechanizmów wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami
 • wparcie wdrażania Dyrektywy poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy różnymi zainteresowanymi podmiotami
 • opracowanie narzędzi oraz zainicjowanie i kontynuowanie oceny skutków wdrożenia Dyrektywy w oparciu o wstępne doświadczenia ww. krajów.