Opis projektu

Nazwa projektu: EU Public Building Retrofit Platform (EU-PUBREP)
Okres realizacji: 2018
Źródło finansowania: Unia Europejska za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC
Zleceniodawca: Climate KIC
Partnerzy:

South Pole

TEP Energy (CH)

Copenhagen Solutions Lab (DK)

Miasto f Budapest (H)

Agenzia per L’energia a lo sviluppo sostenibile – AESS (IT)

Instituto to Valenciano de la Edificatión – IVE (SP)

Strona internetowa: http://local.climate-kic.org/projects/eu-public-building-retrofit-platform/
Cel projektu: Ogólnym celem projektu jest zbudowanie platformy, która zwiększy stopień modernizacji budynków użyteczności publicznej w Europie, a zwłaszcza w południowych i wschodnich państwach członkowskich UE. Ta platforma pomoże zapewnić dwa główne wyniki projektu, które mają na celu: (1) poprawę dzielenia się wiedzą o najlepszych praktykach w zakresie modernizowania budynków użyteczności publicznej oraz (2) opracowanie nowych rozwiązań w zakresie modernizacji budynków użyteczności publiczne, takich jak wytyczne dla poszczególnych krajów dotyczące zielonych zamówień budowlanych. Wyniki te przyczynią się do przyspieszonego modernizacji budynków użyteczności publicznej w Europie.