Nieodpłatna rejestracja w 1 minutę   >>>>>>>>

 

– program specjalny dla branży spożywczej i chemicznej

– interakcje z doświadczonymi audytorami

– certyfikat ukończenia

Seria szkoleń jest całkowicie finansowana ze środków projektu INNOVEAS ( Komisja Europejska, Program Horyzont 2020)

PROGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

TERMIN SZKOLENIA:

Moduł 1 –  16 czerwca , środa 16:00 – 20:00

Moduł 2 – 17 czerwca, czwartek 16:00 – 20:00

Moduł 3 – 22 czerwca, wtorek 16:00 – 20:00

Moduł 4 – 23 czerwca, środa 16:00 – 20:00

 

Szkolenia będą prowadzone w formie interaktywnej tak, aby każdy uczestnik mógł uzyskać unikalną wiedzę, która pozwoli potem na samodzielne działania w swoim przedsiębiorstwie.

Cztery moduły :

MODUŁ 1: Czym jest efektywność energetyczna oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Warsztaty ćwiczeniowe: obliczanie bilansu energetycznego oraz jednostkowych kosztów energii dla produktu

• Poznajmy się! Krótki quiz czy wiesz czym jest efektywność energetyczna?

• Wykład – czym jest efektywność energetyczna
Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się o kierunkach wymuszeń legislacyjnych oraz optymalnych sposobach radzenia sobie z rosnącymi cenami energii oraz o trendach i konsekwencjach zmieniającego się otoczenia biznesowego.

• Wykład na temat bilansu energetycznego i profili energii
Jakie obszary w przedsiębiorstwie generują istotne koszty energii? Czy zmienność poboru energii ma znaczenie? W jaki sposób usystematyzować wiedzę o kosztach energii w przedsiębiorstwie? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas wykładu.

• Warsztaty ćwiczeniowe
jak obliczyć bilans energetyczny oraz jednostkowy koszt energii dla produktu?

• Prezentacja study case – Audyt energetyczny MŚP
Odzysk ciepła” Przykład audytu energetycznego wraz z modernizacją polegającą na zagospodarowaniu ciepła odpadowego.

• Prezentacja study case: ceny nośników energii, kogeneracja, PV
Przykłady działań optymalizacyjnych inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii: zainstalowanie układu kogeneracyjnego, zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej. Dla każdego przykładu pokazany zostanie wynik ekonomiczny podjętych działań.

MODUŁ 2: Metody poszukiwania usprawnień – przykłady modernizacji i sposoby wyliczenia ich efektu energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego. Warsztaty ćwiczeniowe: oszacowanie w których urządzeniach istnieje największy potencjał oszczędności energii.

• Prezentacja “”50 dobrych praktyk i rekomendacji” dla MŚP
W ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii zebrano 50 dobrych praktyk, które opisują one działania których przeprowadzenie zwiększa efektywność energetyczną działalność małych i średnich przedsiębiorstw.

• Self-audyt: narzędzie do samodzielnego audytu energetycznego przedsiębiorstw
Co trzeba przygotować i jak przeprowadzić self audyt za pomocą kalkulatora https://audyt.kape.gov.pl/
Narzędzie pozwala na przeprowadzenie uproszczonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa. Self-audyt umożliwia inwentaryzację budynków oraz urządzeń oraz przeprowadza użytkownika przez listę pytań kontrolnych, które pozwolą oszacować, w których urządzeniach istnieje największy potencjał oszczędności energii.

• Ćwiczenia warsztatowe:
na podstawie przykładowych danych wypełnij self audyt

• Prezentacja study case – metody poszukiwania usprawnień
Jak identyfikować potencjalne przedsięwzięcia modernizacyjne i jak analizować ich opłacalność? Podczas prezentacji zostaną pokazane metody wraz z przykładami.

• Prezentacja study case – obliczanie śladu węglowego dla przedsiębiorstwa i produktu
W jaki sposób odpowiedzieć na oczekiwania Klientów instytucjonalnych? Jak policzyć swój ślad węglowy?

• Wykład – GHG protocol, raportowanie niefinansowe i konsekwencje
Jak megatrendy związane ze zmianami klimatycznymi mogą oddziaływać na MŚP? EU Green Deal, trendy legislacyjne, raportowanie niefinansowe, CSR i GHG Protocol – wymagania klientów instytucjonalnych odnośnie raportowania CO2 – konsekwencje dla łańcucha dostaw.

MODUŁ 3: Systemy Zarządzania Energią wg normy ISO 50001, oraz bezinwestycyjne sposoby zmniejszania kosztów energii. Warsztaty ćwiczeniowe: plan wdrożenia ISO 50001 w przykładowej organizacji

• Wykład – ISO 50001, podstawy
W jaki sposób można skutecznie kontrolować koszty energii w przedsiębiorstwie? Jakie są podstawowe elementy standardu ISO 50001? Na czym należy się skupić, żeby osiągnąć dobre rezultaty? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas wykładu.
• Study case – przykłady wdrożenia ISO 50001 w MŚP
Jak w praktyce może wyglądać skutecznie wdrożony System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie MŚP? Przykład podjętych działań oraz osiągniętych rezultatów.
• Study case systemy do Zarządzania Energią oraz ESCO
Przykłady wdrożenia systemów teleinformatycznych do monitorowania i sterowania urządzeniami energetycznymi. Korzyści i oszczędności uzyskiwane z optymalizacji nastaw węzłów ciepłowniczych, kotłów grzewczych i innych urządzeń. Przykłady modernizacji zrealizowanych w formule ESCO.
• wykład – ISO 50001 korzyści/koszty
Czy wysiłek włożony we wdrożenie ISO 50001 może się opłacać w skali MŚP? Jakie są koszty wewnętrzne i zewnętrzne wdrożenia i utrzymania certyfikatu? Jakich korzyści można się spodziewać? Jak oszacować koszty i korzyści przed podjęciem decyzji o wdrożeniu ISO 50001?
• Ćwiczenie – plan wdrożenia ISO 50001 w przykładowej organizacji
• Wykład i study case taryfy, analiza danych profilowych, dostosowanie mocy zamówionej
Przykłady działań optymalizacyjnych bezinwestycyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów różnych nośników energii: optymalizacja taryf zakupowych, dostosowanie mocy zamówionych. Dla każdego przykładu pokazany zostanie wynik ekonomiczny podjętych działań.

MODUŁ 4: Finansowanie poprawy efektywności energetycznej - programy wsparcia, białe certyfikaty. Koszty energii – taryfy, dostosowanie mocy zamówionej. Warsztaty ćwiczeniowe: obliczanie możliwości dofinansowania modernizacji

• Wykład – białe certyfikaty i ESCO
Podczas wykładu opisane zostaną podstawowe systemy wspierania modernizacji zmniejszających energochłonność dla przedsiębiorstw typu MŚP. Jak pozyskać dofinansowanie w systemie tzw. białych certyfikatów? Jak sfinansować modernizację ze środków zewnętrznych? W jaki sposób konstruowane są tzw. umowy ESCO – czyli w przypadku, gdzie dostawca odpowiada za osiągnięcie deklarowanej oszczędności kosztu energii.
• Study case białe certyfikaty
Przykłady modernizacji, dla których udało się pozyskać dofinansowanie w systemie białych certyfikatów. Dla każdego przykładu pokazany zostanie wynik ekonomiczny podjętych działań.
• Ćwiczenia warsztatowe:
obliczenie możliwości dofinansowania inwestycji
• Prezentacja – Mechanizmy finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w MŚP
Prezentacja będzie obejmować wymagania dotyczące audytów energetycznych w kontekście ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania, wymagania dotyczące instytucji finansowych w kontekście ubiegania się o ich środki.
• Study case – od momentu audytu do momentu pozyskania finansowania
Przykłady przedsiębiorstw, które pozyskały dofinansowanie, jak przebiegał cały proces i jakie były najczęstsze problemy

Dodatkowe bonusy! Biorąc udział w całym szkoleniu zyskasz:

– udział w odrębnym szkoleniu, dedykowanym dla Twojego przedsiębiorstwa;

– możliwość uzyskania dla swojej firmy nieodpłatnej analizy energochłonności;

– dopasowanie programu odrębnego szkolenia do specyfiki i potrzeb zakładu.

Szkolenia realizowane we współpracy z:

Zyskaj nieodpłatną analizę energochłonności dla swojej firmy!

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 847095.