Opis projektu

Nazwa projektu: GREEN CITY BUILDINGS
Okres realizacji: 2005-2008
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: Green City Denmark A/S, Copenhagen V
Partnerzy:
 1. Green City Denmark A/S, Copenhagen V
 2. Austria, SIR,
 3. Austria, Salzburg Municipality
 4. Denmark, Cenergia Energy Consultants
 5. Denmark, Odder Municipality
 6. Germany, Annaberg Municipality
 7. Greece, CRES – Centre for Renewable Energy Sources,
 8. Greece, Sykies Municipality
 9. Hungary, EMI, Budapest
 10. Hungary, Ujpest Municipality
 11. Poland, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A
 12. Poland, Piaseczno Municipality
Strona internetowa:  zastąpiona przez http://greencities.eu/
Cel projektu:

Celem projektu “Green City Building” było stworzenie w oparciu o doświadczenia i współpracę 6 miast (z Austrii, Danii, Niemiec, Grecji, Węgier oraz Polski) oraz grup ekspertów w tych krajów modelowego systemu zarządzania systemami miejskimi uwzględniającymi politykę zrównoważonego rozwoju oraz jak najskuteczniejsze wdrożenie zapisów Dyrektywy EPBD.

Wybrane społeczności reprezentujące zarówno Zachodnią, Wschodnia, Północną jak i Wschodnią Europę tworzą dobrą podstawę do wymiany doświadczeń dotyczących realizowanych już sposobów zarządzania oraz budowania lokalnych strategii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju (Green Build Strategies).