Opis projektu

Nazwa projektu: GREEN IT Inicjatywa na rzecz promocji eko-wyrobów w przemyśle budowlanym
Okres realizacji: 2006-2008
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu:
Centre for Renewable Energy Sources
Greece
Partnerzy:
Centre for Renewable Energy Sources Greece
Cenergia Energy Consultants Denmark
Danish Building Research Institute Denmark
VTT Technical Research Centre of Finland Finland
Centre scientifique et technique du bâtiment France
Ecofys Energie- und Handelsgesellschaft mbH Germany
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Poland
National Institute of Engineering Technology and Innovation Portugal
Building Research Establishment Ltd United Kingdom
Strona internetowa: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/green-it
Cel projektu: Projekt GREEN-IT miał na celu wprowadzenie znakowania energetycznego na europejskim rynku produktów budowlanych. W zamierzeniu działanie to miało być komplementarne do wprowadzanej wtedy dyrektywy o ocenie energetycznej budynków – EPBD (Energy Performance of Building Directive) i stymulować rynek budowlany w zakresie projektowania i wznoszenia budynków o lepszej charakterystyce energetycznej.