Opis projektu

Nazwa projektu: GROUND REACH Osiągniecie celów protokółu z Kioto poprzez powszechne stosowanie gruntowych pomp ciepła w budownictwie
Okres realizacji: 2006-2008
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: Centre For Renewable Energy Sources -Grecja
Partnerzy: Centre For Renewable Energy Sources -Grecja
European Geothermal Energy Council – EGEC, międzynarodowe
European Heat Pump Assotiation – EHPA, międynarodowe
Osterreichisches Forschungs- und Prufzentrum ARSENAL GmbH – Austria
Bureau de Recherches Geologiques et Minieres – BRGM, Francja
ECOFYS B.V. – międzynarodowe
The Energy Efficiency Agency – EEA, Bułgaria
Escola Superior de Technologia de Setubal – ESTSetubal, Portugalia
Fachinformatonszentrum Karlsruhe GmbH – FIZ , Niemcy
GEOTEAM Technisches Buro fur Hydrogeologie, Geothermie und Umwelt GmbH –GEOTEAM, Austria
Associazione Rete ci Punti Energia – PUNTI ENERGIA, Włochy
SVEP Information & Service AB – SVEP, Szwecja
University of Oradea – UOR, Rumunia
Besel S.A. – BESEL, Hiszpania
Ellehauge & Kildemoes, E&K, Dania
Flemish Institute for Technological Research – VITO, Belgia
Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie – ADEME, Francja
Narodowa Agencja Posznaowania Energii S.A. – NAPE, Polska
ENPRO Engineers Bureau Ltd – ENPRO, Estonia
GFE Energy Management – GFE
Strona internetowa: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ground-reach
Cel projektu:
  • Określenie wpływu szerokiego stosowania gruntowych pomp ciepła na osiągnięcie celów protokołu z Kioto.
  • Promocja zasady działania i zalet gruntowych pomp ciepła.
  • Ocena przydatności gruntowych pomp ciepła we wdrażaniu dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków.
  • Szkic długoterminowego planu rozpowszechniania gruntowych pomp ciepła i przezwyciężania barier stojących na drodze ich większemu udziałowi w rynku.
  • Zapoczątkowanie europejskiej kampanii promującej szybki wzrost udziału gruntowych pomp ciepła w rynku, skierowanej do kluczowych grup specjalistów.
  • Pomoc dla Komisji Europejskiej ukierunkowana na szersze rozpowszechnianie gruntowych pomp ciepła.