Opis projektu

Nazwa projektu: INNOVativing the uptake of Energy Auditing Schemes for SMEs
Okres realizacji: 2019-2022
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Program Horyzont 2020
Koordynator projektu: ISTITUTO PER L’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (I.I.P.L.E.) Włochy
Partnerzy:

ISTITUTO PER L’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (I.I.P.L.E.) Włochy

CONFINDUSTRIA BERGAMO – Unione degli Industriali della Provincia (CBG), Włochy

DR. JAKOB ENERGY RESEARCH GMBH & CO. KG (JER), Niemcy

UMWELTTECHNIK BW GMBH (UTBW), Niemcy

ASOCIACION DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGETICA – A3E (A3E), Hiszpania

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA (NAPE), Polska

LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE JAVNI ZAVOD (LEAG, Słowenia

EUROPEAN SCIENCE COMMUNICATION INSTITUTE (ESCI) GGMBH (ESCI), Niemcy

CONOSCENZA E INNOVAZIONE SOCIETA ARESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA (K&I), Włochy

CREHAN, KUSANO & ASSOCIATES (CKA), Belgia

Strona internetowa: https://innoveas.eu/
Cel projektu: Jednym z celów projektu jest usunięcie głównych barier nietechnicznych, które utrudniają czerpanie korzyści z realizacji audytów energetycznych przez sektor MŚP, gdzie audyty nie są wymagane przez prawo. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przeanalizowanie barier a następnie utworzenie adekwatnie ustrukturyzowanej i rozszerzalnej oferty usług szkoleniowych, które będą wspierać podnoszenie świadomości i rozwój umiejętności w zakresie efektywności energetycznej w MŚP. Projekt będzie realizowany na różnych poziomach celów szkoleniowych, formatów, przekazywanych treści i odbiorców.