Opis projektu

Nazwa projektu: INOFIN Innowacyjne schematy finansowania modernizacji budynków komunalnych w Zjednoczonej Europie
Okres realizacji: 2006-2008
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu:
CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg GmbH
Germany
Partnerzy:
CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg GmbH Germany
Sofia Energy Centre Bulgaria
ENVIROS s.r.o. Czech Republic
Energy Consulting Network ApS Denmark
Ekodoma Latvia
Energy research Centre of the Netherlands Netherlands
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Poland
Energy Centre Bratislava Slovakia
Strona internetowa: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/inofin
Cel projektu: Celem projektu było stworzenie gotowego do wdrożenia wzoru systemu prawno-instytucjonalnego oraz rozwiązań dotyczących finansowania renowacji budynków socjalnych, co miało się przyczynić do wykorzystania dużego potencjału oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z tym sektorem oraz do poprawy warunków życia wielu rodzin o niskich dochodach. Stworzono też nowe miejsca pracy związane z pracami renowacyjnymi w budynkach socjalnych na obszarach o wysokim wskaźniku bezrobocia, gdzie z reguły znajdują się takie budynki.